Vánoční pozdrav a přání

Milí bratři a milé sestry,

prožíváme společně Vánoce, svátky Narození našeho Spasitele Ježíše Krista. Evangelista Jan tajemství této veliké události vyjádřil slovy: „V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.“

Kéž Vám společné slavení liturgie v kostele, osobní modlitba a setkání v rodinách i s přáteli dá zakusit, že s Ježíšem je náš život plnější a že On je tím Světlem, které zahání stíny i naší doby a projasňuje životní situaci každého z Vás.

To Vám všem přeji a vyprošuji spolu se svými spolubratry v biskupské službě Antonínem a Josefem

biskup +Josef Nuzík,
administrátor diecéze

Štítky , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.