Ohlášky

25. února
2. NEDĚLE POSTNÍ. 

 • S velikou radostí oznamujeme, že naše arcidiecéze má nového arcipastýře – arcibiskupa Josefa Nuzíka, který jako biskup spravoval funkci generálního vikáře naší arcidiecéze. Přejeme mu Boží požehnání a hodně darů Ducha sv. při vedení oveček Kristových. ŽIVOTOPIS
 • Dnes máme sbírku na Haléř svatého Petra.
 • Minulou neděli proběhla sbírka na opravy a potřeby kostela. Ve Švábenicích se vybralo 10 900 kč,-, v Hošticích 1 500 kč,- , a Moravských Prusech 5 360 – kč,. Pán Bůh zaplať.
 • V době postní bude před mší sv. v pátek ve Švábenicích vedená křížová cesta. V Hošticích křížová cesta bude po nedělní mši sv., a v Moravských Prusech před mší sv. V Dětkovicích bude v neděli v 14:00. Na stolku pod kůrem je možné se zapsat jako vedoucí křížové cesty.
 • Příští pátek ve Švábenicích po mši sv. bude první setkání rodičů a dětí připravujících se k 1. sv. přijímání. Ve čtvrtek 29.2. v Moravských Prusech bude setkání po mši sv.
 • Ve středu na faře ve Švábenicích v 9:30 bude Katecheze na postní dobu.
 • Ve čtvrtek 29.2. v Moravských Prusech po mši sv. bude setkání rodičů a dětí připravujících se k 1. sv. přijímání. Ve Švábenicích bude setkání příští pátek po mši sv.
 • Děkuji všem ženám, které včera dělaly úklid na faře. Pán Bůh zaplať.
 • Všichni lektoři, kteří mají možnost číst slovo Boží z ambonu během liturgie v kostele, jsou zváni na kurz lektorů, který se uskuteční příští měsíc ve Vyškově. Potřebujeme také nové lektory k službě čtení slova Božího při liturgii v kostele.
 • V zákristii můžete zapisovat úmysly na příští rok
 • Večerní univerzita pro vedoucí společenství Plakat

 • Postní almužna je pastorační aktivita zaměřená nejen na sebeovládání a skromnost, ale také na prohlubování schopnosti dívat se očima milosrdenství, vidět potřebné a vkládat je do svých modliteb. Tedy taktně pomáhat prostřednictvím druhých, dávat podněty na faru či na Charitu k pomoci konkrétním jednotlivcům nebo rodinám. Ukončení postní almužny je opět směřováno na Květnou neděli. Tehdy přinesou věřící své příspěvky do kostela a postní almužna tak získává charakter sbírky. Vyzvěte, prosím, farníky, aby nabídli kasičky s letáčky i těm, kteří po covidu sledují mši sv. doma u televizoru. Postní almužna se po odevzdání schránek spočítá stejně jako kostelní sbírka (je vhodné, aby s počítáním pomohl i pracovník nebo dobrovolník Charity). Kněží po zaúčtování této sbírky v účetnictví farnosti předají obnos  v hotovosti spolu s podněty na rozdělení zástupcům místní Charity na nejbližší děkanátní  radě, popřípadě pošlou na účet místní Charity.  Ta se postará o rozdělení výnosu na charitativní účely; povede k tomu potřebná šetření, doklady a informuje farnost, jak s finančními prostředky naložila.
  Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO
 • Milí bratři a sestry, jak možná víte, podle pokynů generálního sekretariátu Synody biskupů se nyní synodální proces dostává do další fáze s názvem „Na cestě k říjnu 2024“. Ještě předtím, než se uskuteční druhé celocírkevní zasedání věnované synodální proměně katolické církve, má dojít k konkrétním skupinám věřících – kněžím a jáhnům, aktivním farníkům, řeholním osobám,
  manželům nebo mládeži. Zvláště tyto osoby proto prosíme, aby se do této fáze synody
  zapojily a při setkání přispěly svými podněty k tématům, která se jich bezprostředně týkají.

  Všechny potřebné informace jsou k dispozici na webu synoda.ado.cz.
   Své příspěvky prosím potom zašlete prostřednictvím formuláře na tomto webu, a to do konce března.
  S modlitbou a přáním Božího požehnání 
  + Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze

 • Filmana – filmy, které nasytí duši
  Filmana je nová nezisková streamovací služba s křesťanskými filmy a video obsahem. Jejím posláním je umožnit divákům žít a prohlubovat svoji víru i na internetu prostřednictvím kvalitní filmové tvorby s jednoduchým a přehledným přístupem. Filmana chce přinášet do nepřehledných vod internetu filmy, které mohou nasytit i divákovu duši. Více informací naleznete na plakátu v příloze nebo na filmana.cz.
  Jan Perout, Filmana Plakat Filmana

 • Jarní prázdniny pro děti v Rajnochovicích
  I letos připravujeme na táborovém středisku Archa v Rajnochovicích v termínech pěti turnusů jarních prázdnin Sněženky – pětidenní křesťanské tábory pro děti od 2. třídy ZŠ do 14 let. Součástí jsou hry, aktivity zaměřené na všestranný rozvoj a duchovní program. Pravidelně se věnujeme katechezi a snažíme se vést děti k aktivní účasti na mši svaté a na společné modlitbě. Ze zkušenosti víme, že rodiče své děti posílají na naše tábory na základě doporučení jiných rodičů nebo kněží ve farnosti. Prosím, nabídněte Sněženky rodičům, kteří hledají náplň času pro své děti na dobu jarních prázdnin. Všechny potřebné informace najdete na plakátku v elektronické i tištěné podobě.

  S dotazy se obracejte na členy týmu T. S. Archa (archa@ado.cz, 573 391 215). Děkujeme za Vaši podporu.

  P. Jiří Šůstek, statutární zástupce Sarkander, pobočný spolek Archa Plakat prazdniny

Komentáře jsou uzavřeny.