Ohlášky

26. březen

5. NEDĚLE POSTNÍ

 • Dnes v naších farnostech máme dětské mše sv.
 •  
 • Předvelikonoční zpověď v našich farnostech bude: v Hošticích – pond. 27.3. v 16:30 – 17:30, v Moravských Prusech – čtv. 30.3. v 16:15 – 17:00, ve Švábenicích – pond. 3.4. v 17:00 – 18:30.
 • V pondělí po mši sv bude Cesta do Emauz.
 • Ve čtvrtek ve Švábenicích na faře v 10:00 bude setkání seniorů.
 • V pátek 24.3. v 15:30 bude na faře ve Švábenicích příprava ke křtu.
 • V sobotu v 9:00 bude schůzka ministrantů a ve čtvrtek v Moravských Prusech po mši sv.
 • Srdečně děkuji všem ženám, které se podílely na předvelikonočním velkém úklidu kostela a fary. Pán Bůh zaplať.
 • Příští neděli slavíme Květnou neděli. Přineste si prosím do průvodu kočičky.
 • V době postní před mší sv. ve čtvrtek v Moravských Prusech a v pátek ve Švábenicích bude vedená křížová cesta. V Hošticích křížová cesta bude po nedělní mši sv., a v Dětkovicích v neděli ve 14:00. Na stolku pod kůrem je možné se zapsat jako vedoucí křížové cesty.
 • Na Velký pátek půjdeme křížovou cestu venku. Již jsou připraveny texty k jednotlivým zastavením, prosím farníky, kteří by chtěli pomoci s vedením křížové cesty, aby si texty vyzvedli po mši svaté v sakristii.
 • Dnes si také můžete v sakristii zakoupit 3 druhy malých paškálů.

 • POSTNÍ ALMUŽNA 2023
  Příští neděli končí postní almužna v olomoucké arcidiecézi. Doneste postní pokladničky zpět do kostela.Plakat Postni-almuzna
 • Nabídka postní aktivity Centra pro mládež
  Arcidiecézní centrum pro mládež zve nejen mladé k postní aktivitě s názvem NAMÁRIË. Název je odvozen od zkratky „Na cestě s Marií“ a také stejnojmenného rozloučení (Namárië), jež vymyslel J. R. R. Tolkien ve svém díle, když si lidé přáli „Šťastnou cestu“. Jak z toho vyplývá, postní aktivita bude o cestě a putování.

  Centrum pro mládež vytvořilo několik výzev a každý se může připojit (podle svého rozhodnutí) a jít po cestě kudy např. šla Panna Maria za sv. Alžbětou, kudy kráčela svatá rodina do Egypta nebo kudy vedla I. misijní cesta apoštola Pavla. Stačí si jen změřit, kolik člověk ujde kroků za týden a tento stav dát vědět na centrum pro mládež. Během cesty jsou tito poutníci informováni o různých zajímavostech či Biblických souvislostech z cest a doprovázeni drobnými postními aktivitami zaměřujícími se především na půst, modlitbu a darování.
  Toto postní putování je vhodné pro jednotlivce, společenství, kamarády, rodiny a všechny věkové skupiny. Veškeré informace naleznete na plakátu a na našem webu https://mladez.ado.cz/namarie.
  Marek Poštulka, vedoucí ADCM Plakat NaMarie

 • Křesťanské letní tábory
  I letos připravujeme na táborovém středisku Archa v Rajnochovicích v termínech čtyř turnusů o letních prázdninách dvoutýdenní křesťanské tábory pro děti od 9 do 14 let. Jeden je pouze pro kluky (již od 8 let věku) a je určen především pro ministranty. V programu jsou hry, aktivity zaměřené na všestranný rozvoj a duchovní program. Pravidelně se věnujeme katechezi a snažíme se vést děti k aktivní účasti na mši svaté a společné modlitbě. Ze zkušenosti víme, že rodiče své děti posílají na naše tábory na základě doporučení jiných rodičů nebo kněží ve farnosti. Prosím, nabídněte naše tábory rodičům, kteří hledají náplň času pro své děti na dobu letních prázdnin.

  Všechny potřebné informace najdete na našich stránkách https://archa.ado.cz/tabory/. Přihlašování začíná 1. 3. ve 20 hodin a kapacita bývá brzo plná. S dotazy se obracejte na členy týmu

  1. S. Archa (archa@ado.cz, 573 391 215). Děkujeme za Vaši podporu.
  2. Mgr. Jiří Šůstek, ředitel ADCŽM Přístav v Rajnochovicích
 • Adoptuj si kněze. Z centra pro mládež vyvstala výzva nejen pro mladé k modlitbě za kněze. Všichni jsme si vědomi potřeby duchovních povolání a důležitosti kněžské práce a to nejen na úrovni pastorační. Chceme přispět modlitbou k duchovní posile našich kněží.Plakat Adoptuj si kněze

Komentáře jsou uzavřeny.