Ohlášky

17. září
24. neděle v mezidobí

 • Dnes máme velkou sbírku na opravy a potřeby kostela.
 • Ve středu máte možnost se zúčastnit adorace, která začne modlitbou breviáře.
 • V pátek 22 září v 19:15 začne příprava dospělých ke všem svátostem – Katechumenát.

  Souběžně s tím začne také příprava k biřmování pro mládež od 15 let. Kdo z mládeže by měl zájem hlaste se po mši v zákristii nebo také na farní mail fasvabenice@ado.cz, nebo mě kontaktujte telefonicky.

 • Děkuji všem ženám, které se zúčastnily úklidu v kostele a na faře před hody. Pán Bůh zaplať.
 • Děkuji také panu Shromáždilovi a Fialovi za práci na zahradě.
 • Panu Pavlovi Hladkému děkuji za opravu sošky Panny Marie.
 • Přihlášky do náboženství jsou k dispozici na stolku pod kůrem. Prosíme o přihlášení každého dítěte, které má zájem v novém školním roce výuku náboženství navštěvovat. Není podstatné, zda do náboženství loni chodily či ne.
 • TV NOE se na farnost obrátila s prosbou o oslovení dalších možných lidí, kteří by podporovali vysílaní TV NOE. Díky práci TV NOE jsme mohli sledovat apoštolské cesty papeže Františka nebo naši farníci, kteří se kvůli stáří či nemoci nedostanou do kostela mají také možnost denně sledovat mši sv. a jiné duchovní programy.
 • Adoptuj si kněze. Z centra pro mládež vyvstala výzva nejen pro mladé k modlitbě za kněze. Všichni jsme si vědomi potřeby duchovních povolání a důležitosti kněžské práce a to nejen na úrovni pastorační. Chceme přispět modlitbou k duchovní posile našich kněží.Plakat Adoptuj si kněze

Komentáře jsou uzavřeny.