Ohlášky

Slavnost
Těla a Krve Páně

6. června

  1. V tomto týdnu budeme slavit:
    • v pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
    • v sobotu Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
  2. V tomto týdnu mše sv. budou slouženy v pondělí, středu, pátek a sobotu v 18.00 hod.
  3. V pátek v 17.30 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti.

Komentáře jsou uzavřeny.