Ohlášky

4. prosinec

2. neděle adventní

  • Dnes v 17:00 bude Adventní varhanní koncert paní Anny Šebestíkové.https://www.farnost-svabenice.cz/wp-content/uploads/2022/11/adventni-koncert-2022-2.jpg
  • Začal advent. Začíná cyklus A nedělního mešního lekcionáře. Feriální lekcionář: první čtení a responsoriální žalm z 2. ročního cyklu. Mše sv. v týdnu – Roráty budou v pondělí, středu a v pátek v 17:30. Doneste si lucerny nebo svíčky, které budeme používat během každé mše sv. Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V adventní době při nedělních i feriálních mších se oltář může zdobit květinami, ale jen skromně, aby se nepředcházela plná radost vánočních svátků. Výrazněji se může ozdobit o 3. adventní neděli a o slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie. Při hře na varhany a jiné hudební nástroje se rovněž má zachovat střídmost.

  • V rámci adventní přípravy na Vánoce vznikne před obětním stolem městečko Betlémů. Jednotlivci, děti, rodiny můžou vytvořit svůj vlastní Betlém a přinést ho do 4. neděle adventní. Betlém můžete vytvořit z různých materiálů a různých velikostí. Np. z papíru, modelíny, dřeva atd. podle své kreativity. Nezapomeňte prosím svůj Betlém zezadu podepsat.
  • Už jen dnes bude prodejní výstava v Bolestné kapli v kostele ve Švábenicích.Prodej knih
  • V zákristii můžete zapisovat úmysly na příští rok.
  • Kalendárium

  • Pondělí 12.12. je Adorační den farnosti Hoštice na Hané a také den modliteb za bohoslovce.
  • Pondělí 19.12. máme Adorační den farnosti Švábenice a rovněž den modliteb za bohoslovce.
  • Předvánoční zpovědi : Hoštice – pond. 12.12. 16:00 – 17:00, Moravské Prusy – čtv. 15.12. 16.00 – 17.00, Švábenice – pond. 19.12. 15.00 – 17.00
  • Adoptuj si kněze. Z centra pro mládež vyvstala výzva nejen pro mladé k modlitbě za kněze. Všichni jsme si vědomi potřeby duchovních povolání a důležitosti kněžské práce a to nejen na úrovni pastorační. Chceme přispět modlitbou k duchovní posile našich kněží.

Komentáře jsou uzavřeny.