Ohlášky

3. Neděle v mezidobí

24. ledna

Dnešní sbírka bude věnovaná na běžnou údržbu farnosti.

  1. V tomto týdnu budeme slavit:
    • v pondělí Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
    • v úterý Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
    • ve čtvrtek Památka sv. Tomáše Akvinského
  2. V tomto týdnu bude mše sv. sloužena v pondělí, středu, pátek a sobotu v 18.00 hod.
  3. Od 18. do 25. ledna budeme prožívat týden modliteb

Vždyť neznat Písmo znamená neznat Krista.

Komentáře jsou uzavřeny.