Pořad bohoslužeb

Kostel sv. Michaela Archanděla Švábenice

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
2. 5. 2021

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

11:00 Za farníky
Pondělí
3. 5. 2021

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

18:00

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání /275/

Úterý
4. 5. 2021

Úterý po 5. neděli velikonoční

   
Středa
5. 5. 2021
Středa po 5. neděli velikonoční 18:00 Za ++ Josefku Hladkou a manžela /236/
Čtvrtek
6. 5. 2021
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka    
Pátek
7. 5. 2021
Pátek po 5. neděli velikonoční 18:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání /102/

Sobota
8. 5. 2021

Sobota po 5. neděli velikonoční 18:00

Za ++ rodiče Koutných a ++ z rodiny /D 75/

Neděle
9. 5. 2021
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 9:30

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání /136/

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás v boji; proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou. Přikažiš jemu Bůh, pokorně prosíme, a ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do propasti pekelné. Amen.

Komentáře jsou uzavřeny.