Aktuality

Od 27. 4. je opět povoleno sloužit mše sv. v kostele za přítomnosti omezeného počtu osob. Mše sv. budou slouženy v pondělí, středu a pátek v 18 hod., v sobotu v 8 hod. a 18 hod. (s nedělní platností) a v neděli v 9.30 a 17 hod. Od pondělí 27. 4. je maximální počet účastníků 15 osob. Prosíme farníky, aby svoji účast na mši sv. přihlašovali na telefonní číslo 731402180 s tím, aby přednostně potvrdila účast rodina, která má zapsán úmysl mše sv.

List Svatého otce


Požehnání Urbi et orbi

Oznámení v souvislosti s nařízením vlády ČR

dne 15. března 2020

Svatý Michaeli, archanděli

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás v boji;
proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou. 
Přikažiš jemu Bůh, pokorně prosíme,
a ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do propasti pekelné.
Amen.

Drazí farníci ze Švábenic, Hoštic a Moravských Prus, sestry a bratři!

Všichni jdeme společně jako farní rodina cestou do nebe. Prožíváme spolu jak chvíle radosti, tak chvíle bolestné, štěstí i neštěstí, ale také zdraví i nemoc. Letošní postní doba si od nás vyžaduje, abychom více než obvykle byli spojeni s křížem Ježíše Krista.

Chvíle, které nyní prožíváme kvůli nákaze koronavirem, jsou pro křesťany mimo jiné také zkouškou víry. V současné době bychom měli v sobě vzbudit ještě větší důvěru v Pána Boha, v jehož náručí žijeme. Každý z nás musí být zakořeněn v moudrosti Boží, ale i moudrosti tohoto světa.

S důvěrou k Pánu Bohu musíme také v této době poslouchat státní nařízení, která nám ukazují, co máme v této konkrétní situaci dělat. Nejlepším lékem na nákazu koronavirem je pochopení, poslušnost a zodpovědnost. Zodpovědnost za sebe i ostatní.

Podle nového rozhodnutí vlády ČR se nikdo nemůže se zúčastnit mši svaté v kostele.

Mše svaté budou slouženy v kostele sv. Michaela Archanděla ve Švábenicích bez účasti lidí ve všední dny v 18.00 hod. a v neděli v 10.00 hod. Všichni se můžeme v tomto čase spojit k společné modlitbě ve svých domovech. Ačkoli budeme fyzicky odloučeni, budeme spojeni Boží milostí v Eucharistii. Budeme prosit na přímluvu našeho patrona sv. Michaela Archanděla za ukončení nákazy, za zdraví pro nemocné, za sílu a zdraví pro lékaře, zdravotní sestry a všechny, kteří ošetřují nemocné, za pokoj v našich srdcích a za pokoj v našich rodinách.

Doporučujeme zúčastnit se mše sv. formou sledování na TV NOE:

pondělí
7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace

úterý
12.00: mše svatá z kaple Telepace

středa
7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace

čtvrtek
12.00: mše svatá z kaple Telepace

pátek
7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace

sobota
18.00: mše svatá z kaple Telepace s texty nedělní liturgie

neděle
10.30: mše svatá z kaple Telepace

Mši sv. vysílá také Radio Proglas

pondělí 18.00: mše svatá

úterý 18.00: mše svatá

středa 18.00: mše svatá

čtvrtek 18.00: mše svatá

pátek 18.00: mše svatá

sobota 18.00: mše svatá

neděle 9.00: mše svatá
            19.30: mše svatá

Využívejte i duchovní svaté přijímání, tedy při sledování mše svaté v rozhlase či televizi vyjádřete touhu po přijetí Krista a přivítejte ho ve svém srdci. POKUD BY BYL OHROŽEN NĚČÍ ŽIVOT, MŮŽETE VOLAT na tel. číslo 731402180, je to telefonní číslo přímo na otce Kryštofa. Kdybyste potřebovali cokoli, s čím vám může farnost pomoci, opět prosím volejte na toto telefonní číslo.

Buďme k sobě zodpovědní v každé situaci této mimořádné doby.

Buďme k sobě navzájem ohleduplní.

Nebuďme lhostejní jeden ke druhému.

Buďme vnímaví k potřebám druhých, zvlášť lidí osamocených a nemocných.

Domácí liturgie ke stažení:

***

OBRAŤTE SE A VĚŘTE EVANGELIU!

Komentáře jsou uzavřeny.