Aktuality


Modlitba ke svatému archandělu Michaelovi

Od pondělí začne bezprostřední duchovní příprava farnosti na hody, které prožijeme 27. 9. V pondělí, úterý, středu a pátek v 17.15 hod. začne adorace a v 17.45 bude společná modlitba na daný úmysl podle rozpisu.

I      PONDĚLÍ 21. 9.   – za živé a zemřelé dobrodince naší farnosti

II    ÚTERÝ 22. 9.      – za živé a zemřelé kněze, kteří působili v naší
                                 farnosti

III   STŘEDA 23. 9.     – za děti a mládež naši farnosti

IV   PÁTEK 25. 9.       – za rodiny naši farnosti
                                         a zemřelé z našich rodin

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.

***

Svatý Michaeli, archanděli

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás v boji;
proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou. 
Přikažiš jemu Bůh, pokorně prosíme,
a ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do propasti pekelné.
Amen.

Komentáře jsou uzavřeny.