Farní rada

Pastorační rada, často nazývaná také farní rada, popřípadě farní pastorační rada (latinsky consilium pastorale), je v římskokatolické církvi poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je podpora pastorační péče. Na rozdíl od ekonomické rady je její zřízení nepovinné, avšak velmi doporučované. Její postavení upravuje kánon 536 CIC.

Má prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti členů farnosti za její život, spoluvytvářet živé společenství věřících, dávat podněty pro přípravu bohoslužeb, podporovat sociální i charitativní činnosti a vzdělávací činnosti ve farnosti a vše, co je pro růst křesťanského společenství potřebné. Je špatné, pokud se všechno očekává jen od kněze, a ten nedovede pověřit a povzbudit laiky k činnostem, které mohou dělat sami. Právě farní rada by měla být spojnicí mezi farářem a farníky.

Členové ekonomické rady farnosti (2022 – 2024)

P. Mgr. Marek Jarosz
Miluše Hladká
Marcela Přecechtělová

Členové pastorační rady farnosti (2022 – 2024)

P. Mgr. Marek Jarosz
Lenka Fialová
Marie Obručová
Emil Veselý
Ivana Skácelová 
Kateřina Hladká
Lukáš Hladký 
Lukáš Látal 

Komentáře jsou uzavřeny.