Pastýřský list pro 1 neděli adventní 2022

Pastýřský list na Advent 2022   Pastýřský list Velikonoce 2018 Drazí bratři a sestry, Kristus zvítězil! Zvítězil nejen nad smrtí, když třetího dne po svém ukřižování vstal z mrtvých, ukázal se svým učedníkům a mnoha dalším. On zvítězil nad smrtí proto, že před tím přemohl ďábla a zvítězil nad hříchem. Jeho vítězné tažení pokračuje ve… Číst dále