Dopis – sbírka pro Svatou zemi

CONGREGATIO PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS00193 Roma Via della Conciliazione, 34Indirizzo postale: 00120 Città del VaticanoDikasterium od 5. června 2022 Popeleční středa 2023 Prot. N. 1/2023 Vážený bratře v biskupském úřadu, Ve vyprávění o utrpení Páně na Velký pátek slyšíme mezi znameními provázejícími Ježíšovu smrt zprávu: „Chrámová opona se roztrhla ve dví shora dolů, země… Číst dále