Farnosti Moravské Prusy a Hoštice

Pořad bohoslužeb – farnost Moravské Prusy

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
27. 9. 2020
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:00 Na poděkování za dar manželství a za děti /V-45/
Čtvrtek
1. 10. 2020
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše 18:00 Na úmysl dárce
Neděle
4. 10. 2020
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 11:00 Za farníky

Pořad bohoslužeb – farnost Hoštice

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
27. 9. 2020
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:00 Za ++ rodinu Štastných
a Tomáškovu /95/
Neděle
4. 10. 2020
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:00 Za ++ Marii Svitákovou a Štěpánku Pěnčíkovou /121/

Komentáře jsou uzavřeny.