Farnosti Moravské Prusy a Hoštice

Pořad bohoslužeb – farnost Moravské Prusy

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
2. 5. 2021
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 9:30

Za ++ Drahomíru Kutálkovou, manžela a dvoje rodiče /P-141/

Čtvrtek
6. 5. 2021
Památka sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka
18:00

Za + Konráda Šebestu, manželku a ++ z rodiny /P-172/

Neděle
9. 5. 2021
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 11:00

Na poděkování za dar zdraví a Boží požehnání /V-45/

Pořad bohoslužeb – farnost Hoštice

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
2. 5. 2021
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8:00

Za ++ rodiče Michalíkovi a Josefa Novotného /25/

Neděle
9. 5. 2021
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8:00 Za živé a ++ členky živého růžence /31/

Komentáře jsou uzavřeny.