Farnosti Moravské Prusy a Hoštice

Pořad bohoslužeb – farnost Moravské Prusy

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
24. 1. 2021
3. Neděle v mezidobí 11:00

Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání /V-45/

Čtvrtek
28. 1. 2021
Památka sv. Tomáše Akvinského 17:00

Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu /P-141/

Neděle
31. 1. 2021
4. Neděle v mezidobí 11:00

Za ++ Jana Trávníčka, manželku, syna a 2 rodiče /P-23/

Pořad bohoslužeb – farnost Hoštice

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
24. 1. 2021
3. Neděle v mezidobí 8:00

Na úmysl dárce

Neděle
31. 1. 2021
4. Neděle v mezidobí 8:00 Za ++ Marii a Václava Hortovi /31/

Komentáře jsou uzavřeny.