Farnosti Moravské Prusy a Hoštice

Pořad bohoslužeb – farnost Moravské Prusy

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
1. 8. 2021
18. Neděle v mezidobí 11:00

Za + Irenu a Josefa Pavlíkovi, syna Josefa a 2 rodiče( P-6)

Neděle
8. 8. 2021
19. Neděle v mezidobí 11:00 Za ++ rodiče Novákovy, prarodiče, sourozence a DVO (P-20)

Pořad bohoslužeb – farnost Hoštice

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
1. 8. 2021
18. Neděle v mezidobí 8:00

Na poděkování (66)

Neděle
8. 8. 2021
19. Neděle v mezidobí 8:00 Za + Josefa Obořila, manželku a dceru (32)

Komentáře jsou uzavřeny.