Farnosti Moravské Prusy a Hoštice

Pořad bohoslužeb – farnost Moravské Prusy

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
24. 5. 2020
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 11:00 Za ++ Drahomíru Kutálkovou, manžela a dvoje rodiče /P-141/
Čtvrtek
28. 5. 2020
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční 18:00

Za ++ rodiče a ++ rodinu Hladkých a Zbořilovu /P-38/

Neděle
31. 5. 2020
Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
11:00

Pořad bohoslužeb – farnost Hoštice

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
24. 5. 2020
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8:00 Za ++ Emilii Michalíkovou a sourozence /25/
Neděle
31. 5. 2020
Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
8:00 Na úmysl dárce

Komentáře jsou uzavřeny.