Farnosti Moravské Prusy a Hoštice

Pořad bohoslužeb – farnost Moravské Prusy

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
31. 6. 2020
Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
11:00 Za + syna
Čtvrtek
4. 6. 2020
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 18:00

Za ++ rodiče Kozákovi, manžele Hejtmánkovi a DVO /P-30/

Neděle
7. 6. 2020
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
11:00 Za + Vítězslava Večerku a ++ z rodiny /P-141/

Pořad bohoslužeb – farnost Hoštice

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
31. 6. 2020
Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
8:00 Na úmysl dárce
Neděle
7. 6. 2020
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
8:00 Křest

Komentáře jsou uzavřeny.