Pořad bohoslužeb

Kostel sv. Michaela Archanděla Švábenice

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
16. 9.2018
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9:30 Na úmysl dárce /300/
Pondělí
17. 9. 2018
Pondělí 24. týdne v mezidobí 18:00 Za ++ dobrodince
naši farnosti
Úterý
18. 9. 2018
Úterý 24. týdne v mezidobí
Středa
19. 9. 2018

Středa 24. týdne v mezidobí

18:00 Za ++ rodiče Judasovy /D-33/
Čtvrtek
20. 9. 2018
Památka sv.Ondřeje Kim Taegona
 a druhů, mučeedníků
Pátek
21. 9. 2018
Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty
18:00 Na úmysl dárce /300/
Sobota
22. 9. 2018
Sobota 24. týdne v mezidobí
Neděle
23. 9. 2018
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9:30 Na poděkování za 60 let života

Kaple sv. Floriána – Dětkovice

Sobota
15. 9. 2018
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 18:00 Za ++ rodiče Sedláčkovi a Vránovi
a DVO /11/
Sobota
22. 9. 2018
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 18:00 Za ++ Františka Krejčíře,
syna a ++ z rodiny /75/

 

Komentáře jsou uzavřeny.