Ohlášky

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20. Ledna 2019

Dnešní sbírka bude věnovaná na opravy.
Příští neděli sbírka na běžnou údržbu farnosti.

 1. V tomto týdnu budeme slavit:
  • v pondělí Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
  • ve čtvrtek Památka sv. Františka Saleského
  • v pátek Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
  • v sobotu Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
 1. V tomto týdnu mše sv. bude sloužena v pondělí, středu a pátek v 18.00 hod.
  V pátek od 17.30 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti.
 2. V pondělí 21 ledna, po mši sv. bude na faře setkání farní rady.
 3. Ve středu po mši bude katecheze pro dospěle.
 4. Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Komentáře jsou uzavřeny.