Ohlášky

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

9. Prosince 2018

Dnes slavíme 2. neděli adventní. Advent je doba radostného, ale plného touhy a usebranosti očekávání příchodu Krista.

Dnešní sbírka bude věnovaná na běžnou údržbu farnosti.
Příští neděli sbírka taky na opravy.

  1. V tomto týdnu budeme slavit:
    • ve čtvrtek Památka sv. Lucie, panny a mučednice
    • v pátek Památka sv. Jane od Kříže, kněze a učitele církve
  2. V tomto týdnu mše sv. bude sloužena v pondělí, úterý a pátek v 18.00 hod. V pátek v 17.30 bude adorace Nejsvětější Svátosti.
  3. V pondělí v 16.00 hod. bude katecheze pro starší žáky.
  4. Roráty pro děti budou v pátek v 18.00 hod. Roráty pro dospěle – ve úterý v 18.00 hod.
  5. V pátek bude na faře po mši sv. setkání mládeže. V sobotu bude od 10 hod. Oáza Božích dětí na faře.
  6. Jako v minulých letech navrhujeme rodinám naši farnosti adventní návštěvu Sv. Rodiny v podobě ikony. Přihlašovací list najdete na stolku vzadu v kostele.

Komentáře jsou uzavřeny.