Ohlášky

24. neděle v mezidobí

16. Září 2018

Dnešní sbírka bude věnovaná na opravy.
Příští neděli sbírka na běžnou údržbu farnosti.

  1. V tomto týdnu budeme slavit:
    • ve čtvrtek Památka sv.Ondřeje Kim Taegona a druhů, mučedníků
    • v pátek Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
  2. Mše sv. budou slouženy v pondělí, středu a pátek v 18.00 hod. Každý den od 17.00 bude adorace a také možnost přistoupit ke svátosti smíření. Od 17.45 bude společná modlitba
    k sv. Michaelovi archandělovi.
  3. V sobotu 22. 9. od 9.00 hod. bude velký úklid kostela před hody.

Komentáře jsou uzavřeny.