Ohlášky

 4. NEDĚLE POSTNÍ

11. března 2018

Dnešní sbírka bude věnovaná na běžnou údržbu farnosti.
Příští neděli sbírka bude taky na opravu.

  1. V tomto týdnu mše sv. budou slouženy v pondělí a pátek v 18.00. V pátek v 17.30 hod. bude pobožnost křížové cesty. V 16.30 bude náboženství pro starší žáky na faře.
  2. Farní duchovní obnova se bude konat dne 24. 3. 2018 v KD ve Švábenicích. Duchovní obnovu povede P. Mgr. Jiří Zámečník. Vzadu v kostele je list na objednání účasti. Bude zajištěn společný oběd v KD. Cena za oběd bude 120,–Kč včetně režií za otop KD a pronájem.
  3. Prosíme, aby se přihlásili po mši sv. v sakristii ženy, které by byly ochotné napéct na duchovní obnovu 24. března.
  4. V sobotu 17. Března od 9.00 hoh. bude velký úklid kostela a fary před velikonocemi, prosíme všechny ochotné o pomoc.
  5. U příležitosti 33. světového dne mládeže se koná Děkanátní setkání mládeže a to v sobotu 24. března ve farnosti Ptení. Setkání je určeno pro děkanáty Konice, Vyškov a Prostějov. Více informací na plakátku.

Komentáře jsou uzavřeny.