Ohlášky

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

20. Května 2018

Dnešní sbírka bude věnovaná na opravy.
Příští neděli sbírka na církevní školy v diecézi.

 1. V tomto týdnu budeme slavit:
  1. – v pondělí     Památka Panny Marie, Matky církve
   – ve čtvrtek    Svátek Ježíše Krista Nejvyššího a věčného kněze
   – v pátek         Památka sv. Filipa Neriho, kněze
 2. V tomto týdnu mše sv. budou slouženy v pondělí, středu a pátek v 18.00 hod. Přede mší svatou v 17.30 bude vždycky májová pobožnost.
 3. V pondělí bude tradiční svatodušní pouť „na Jezírko“. Začátek v 17.00 hod.
 4. Ve středu po mši sv. bude katecheze pro dospělé na faře.
 5. V pátek bude v 16.30 hod. náboženství pro starší žáky. Od 17.30 hod. adorace Nejsvětější Svátosti.
 6. Příští neděli budeme prožívat v naší farnosti I. svaté přijímání děti. Mše sv. bude v 11.00 hod.
 7. V sobotu 9. 6. v kostele sv. Martina ve Strážnici hodlají uzavřít církevní sňatek Štěpánka Bučková a Pavel Hladký. Kdokoli zná nějakou překážku k tomuto sňatku, ať to neprodleně oznámí zdejšímu duchovnímu správci.

Komentáře jsou uzavřeny.