1. leden 2017

Slavnost MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE

 

        Dnes slavíme Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
S Božím požehnáním vstupujeme do Nového 2017 Roku.

Prožíváme den modliteb za mír ve světě.
Dnešní sbírka bude věnovaná na běžnou údržbu farnosti
.

1.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø  V pondělí         Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, bpů

Ø  V pátek            Slavnost Zjevení Páně

2. V úterý bude sloužena mše sv. v 17.00 hod.

3. Ve čtvrtek bude v 16.30 hod. adorace Nejsvětější Svátosti a pak bude sloužena mše sv. na slavnost Zjeveni Páně s žehnáním tříkrálovým koledníkům.

‘Ať ti Hospodin žehná a ochraňuje tě! Ať ti Hospodin ukáže svou jasnou tvář
a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!’

                                                                                                                               

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech       1.- 8. 1. 2017

Neděle

1.1.2017

Slavnost MATKY BOŽÍ,

PANNY MARIE

 

 


11.00

 

 

 

 

Za farníky

Úterý

 3.1.2017

 

 

Úterý po oktávu Narození Páně

 

 

17.00

 

 

Za členy živého růžence

Čtvrtek  
5.1.2017

Slavnost
ZJEVENÍ PÁNĚ

 

 

 

17.00

 

 

 

 

Neděle

8.1.2017

 

 

 

 

Svátek Křtu Páně

 

 


11.00

Za † Augustinu Šebestovou,

manžela a 2 rodiče

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

25. PROSINCE 2016

Slavnost
narození páně

Dnes slavíme Slavnost Narození Páně
Dnešní sbírka bude věnovaná na běžnou údržbu farnosti
.

V 14.30 hod. přijměte pozvánku na vánoční besídku v kostele.

1.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø  V pondělí         Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Ø  V úterý             Památka sv. Jana od Křiže, kněze a učitele církve

Ø  Ve středu         Svátek sv. Mlád’átek, mučedníků

Ø  V pátek             Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

2.    V pondělí bude v 8.00 hod. sloužena mše sv.

3.    V pátek bude v 18.00 hod. sloužena mše sv. s obnovou manželských slibů o svátku sv. Rodiny. Od 17.30 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti.

4.    Od příští neděle mše sv. budou opět slouženy v 11.00 hod.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  25.12.2016 - 1.1.2017

Neděle

25.12.2016

           Slavnost

     narození páně

 

 


8.00

Na poděkování

za Boží požehnání /P-140/

Pondělí

25.12.2016

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

 

 


8.00

Za † Jaroslava Jarmara, Jiřinu Pavéskovou, 2 rodiče a d. v o.

Pátek  
30.12.2016

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

 

 

18.00

 

 

 

Za rodiny naší farnosti

Neděle

1.1.2017

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

 

 


11.00

 

                    Za farníky

 

 

¨--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

18. prosince 2016      IV. neděle adventní    

Dnes slavíme 4. neděli adventní. Bůh je blízko, připravte Mu místo v srdci.
Modleme se za papeže Františka, který včera slavil 80-te narozeniny.
Dnešní sbírka bude věnovaná na běžnou údržbu farnosti.

1.    Po mši sv. si můžete objednat úmysly mši sv. na příští pololetí.

2.    V úterý budou roráty pro děti v 13.00 hod.

3.    Ve čtvrtek v 17.00 hod. bude sloužena mše sv. a pak bude předvánoční sv. zpověď. Přijede otec Jaroslav Špargl z Ivanovic.

4.    V sobotu oslavíme štědrý den. V 22.00 hod. bude složena Půlnoční vánoční bohoslužba. Srdečně zveme.

5.    Příští neděli budeme slavit Slavnost Narození Páně. Slavnostní Vánoční mše sv. bude sloužena v 8.00 hod. Odpoledne, v 14.30 hod. nás děti zvou na besídku u betléma v kostele.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  18.-25. 12. 2016

Neděle

18.12.2016

 4. NEDĚLe ADVENTNÍ

 

 


8.00

 

 

Za †† z rodiny Foretových

Úterý   
20.11.2016

Úterý po 4. neděli adventní

 

 

 

13.00

 

 

 

 

Za žáky a učitele pruské školy

Čtvrtek
22.12.2016

 


Čtvrtek po 4. neděli adventní

 

 

 

17.00

 

Sobota  
22.12.2016

 


Štědrý den

 

 

 

22.00

 

 

Za farníky

Neděle

18.12.2016

slavnost

narození páně

 

 


8.00

Na poděkování

za Boží  požehnání /P-140/

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4. prosince 2016    2. neděle adventní    

Dnes slavíme 2. neděli adventní. Prožíváme adventní dobu – dobu radostného,
ale plného touhy a usebranosti očekávání příchodu Krista.

Dnešní sbírka bude věnovaná běžnou údržbu farnosti.

1.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø  V úterý                 Památku sv. Mikuláše, biskupa

Ø  Ve středu              Památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve      

Ø  Ve čtvrtek             SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE

2.    Toto úterý budeme slavit památku sv. Mikuláše. Proto zveme všechny děti i s rodiči a prarodiči na Dětskou Pouť k sv. Mikuláši do Topolán. Poutní mše sv. tam bude sloužena v 17.30 hod. Děti si přinesou rorátní lampičky.

3.    Ve čtvrtek budeme slavit Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie. Slavnostní mše sv. bude sloužena v kostele v 17.00 hod.

4.    Od dnes si po mši sv. můžete u oltáře sv. Anny objednat úmysly mši sv. na příští pololetí za živé. Od příští neděle také za zemřelé.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  4.-11. 12. 2016

Neděle

4.12.2016

 2. NEDĚLe ADVENTNÍ

 

 


11.00

Za †† Marii a Františka Čížkovy, a dvoje rodiče

Úterý   
6.11.2016

Památka sv. Mikuláše,

biskupa

 

 

 

17.30

Mše sv. v Topolanách:

Za všechny děti naších farnosti

Čtvrtek
8.12.2016

SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE

 

 

 

 

17.00


Za †† Helenu Doleželovou,

bratry a rodiče /P160/

Neděle

11.12.2016

 3. NEDĚLe ADVENTNÍ

 

 


8.00

Za †† Jana Kováře, dvoje rodiče

a duše v očistci

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

27. listopadu 2016    1. neděle adventní    

Dnes slavíme 1. neděli adventní. Začínáme adventní dobu – dobu radostného,
ale plného touhy a usebranosti očekávání příchodu Krista.
Všem farníkům přejeme hluboké opravdové prožití adventní doby.

Dnešní sbírka bude věnovaná běžnou údržbu farnosti.

1.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø Ve středu         Svátek sv. Ondřeje, apoštola     

Ø Ve čtvrtek        Památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

Ø V sobotu           Památka sv. Františka Xaverského, kněze

2.    Tento týden začínají adventní roráty pro děti, na místo vyučování náboženství. V úterý si děti přinesou lístek se svým jménem pro losování sošky Jezulátka. Roráty pro děti budou každé úterý v 13.00 a ve čtvrtek v 17.30 v kapli na faře.

3.    Ve čtvrtek bude od 17.00 hod. měsíční sv. zpověď, pak budou roráty pro děti v 17.30 hod. v kapli na faře.

4.    Od příští neděle přijímáme úmysly mši sv. na další pololetí.

5.    Příští neděli mše sv. bude sloužena v 11.00 hod.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  27.11.- 4.12. 2016

Neděle

27.11.2016

 1. NEDĚLe ADVENTNÍ

 

 


8.00

Za †† Josefa Trávníčka

a všechny oběti 1. sv. války

Úterý   
29.11.2016

 Úterý po 1. neděli adventní

 

 

 

13.00

Za †† Františka Trávníčka, manželky a děti

Čtvrtek
1.12.2016

 

 

 

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

 

 

 

17.30

 Za živé a †† členy živého růžence

Neděle

4.12.2016

 2. NEDĚLe ADVENTNÍ

 

 


11.00

Za †† Marii a Františka Čížkovy, a dvoje rodiče

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

20. listopad 2016 slavnost ježíše krista krÁle

Dnes slavíme SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE.
Dnes končí mimořádný Rok Milosrdenství vyhlášený papežem Františkem.
Dnešní sbírka bude věnovaná na běžnou údržbu farnosti
.

1.    V tomto týdnu mše sv. budou slouženy v úterý a ve čtvrtek v 17.00 hod.

2.    Ve čtvrtek bude od 16.30 hod. adorace Nejsvětější Svátosti, pak bude v 17.00 hod. sloužena mše sv.

3.    Vzadu v kostele jsou kalendáře na příští rok.

4.    Příští neděli začíná adventní doba. Po mši sv. bude žehnání adventních věnců.

5.    Římskokatolická farnost Moravské Prusy ohlašuje, že ve zdejším kostele hodlají uzavřít svátostné manželství Vendula Gašparová z Vážan a Miloslav Surý z Tučap. Kdo by znal nějakou překážku proti tomuto sňatku, ať to neprodleně oznámí místnímu duchovnímu správci.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  20.- 27. 11. 2016

Neděle

20.11.2016

slavnost

ježíše krista krale

 

 


11.00

Za †† Antonii Večerkovou, manžela a sourozence

Úterý  
22.11.2016

Památka sv. Cecílie,

panny a mučednice

 

 

 

 

17.00

Na poděkování za Boží požehná­ní pro celou rodinu/P-20/

Čtvrtek
24.11.2016

Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze  a druhů, mučedníků

 

 

 

17.00

 

Sobota  
26.11.2016

 

 

Sobota 34. týdne v mezidobí

 

 

 

11.00

Církevní sňatek:

Vendula Gašparová - Miloslav Surý

Neděle

27.11.2016

 1. NEDĚLe ADVENTNÍ

 

 


8.00

Za † Josefa Trávníčka

a všechny oběti 1. sv. války

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

13. listopad 2016    33. neděle v mezidobí

Dnes slavíme 33. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude na charitu.
Příští neděli sbírka bude
věnována na běžnou údržbu farnosti.

1.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø Ve čtvrtek        Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

2.    Tento týden mše sv. bude sloužena ve čtvrtek v 17.00 hod. Od 16.30 bude adorace Nejsvětější Svátosti.

3.    Vzadu v kostele jsou kalendáře na příští rok.

4.    V sobotu se bude konat ministrantská schůzka v 9.00 hod. na faře. Zveme nejen ministranty, ale také všechny kluky z naší farnosti. Více najdete na plakátku ve vestibulu. Ministranti mají také nové internetové stránky www.ministranti-svabenice1.webnode.cz, kde najdete informace, fotografie a zajímavosti.

5.    Ve středu, pátek a neděli, bude na faře ve Švábenicích předvánoční prodej knih a dárků. Přesné otevírací hodiny najdete na letáčku.

6.    Římskokatolická farnost Moravské Prusy ohlašuje, že ve zdejším kostele hodlají uzavřít svátostné manželství Vendula Gašparová z Vážan a Miloslav Surý z Tučap. Kdo by znal nějakou překážku proti tomuto sňatku, ať to neprodleně oznámí místnímu duchovnímu správci.   


Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  13.-20. 11. 2016

Neděle

13.11.2016

 33. neděle v mezidobí

 

 


11.00

 

 

Za †† Emilii Čížkovou a manžela

Čtvrtek
17.11.2016

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

 

 

 

17.00

 

 

 

Za †† manžele Mrázkovy a sestru

Neděle

20.11.2016

slavnost ježíše krista KRÁLE

 

 

 


8.00

Za †† Antonii Večerkovou, manžela a sourozence

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

6. listopad 2016    32. neděle v mezidobí

DEN BIBLE

1.    Dnes slavíme 32. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude věnovaná běžnou údržbu farnosti. Dnes prožíváme Den Bible. Po mši sv. můžete do kasičky vzadu v kostele přispět na potřeby Českého Biblického díla. Příští neděli bude dušičková sbírka na charitu.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø Ve středu         Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Ø Ve čtvrtek        Památka sv. Lva Velikého, papeže

Ø V pátek             Památka sv. Martina Turského, biskupa

Ø V sobotu           Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníky

3.    Tento týden mše sv. bude sloužena pouze v úterý. Od 17.30 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti, pak bude sloužena mše sv.

4.    V úterý po mši sv. bude setkání farní rady na faře.

5.    Vzadu v kostele jsou kalendáře na příští rok.

6.    Příští neděli mše sv. bude sloužena v 11.00 hod.


Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  6.-13. 11. 2016

Neděle

6.11.2016

 32. neděle v mezidobí

 

 


8.00

 

 

Za farníky

Úterý   
8.11.2016

 

 

 

Úterý 32. týdne v mezidobí

 

 

 

18.00

Za †† Stanislava Sedláčka, manželku, rodiče a †† z rodiny

Čtvrtek
10.11.2016

Památka sv. Lva Velikého, papeže

 

 

Neděle

13.11.2016

 33. neděle v mezidobí

 

 


11.00

 

 

Za †† Emilii Čížkovou a manžela

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

30. října 2016     Slavnost výročí posvěcení kostela

1.    Dnes slavíme slavnost výročí posvěcení kostela. Po mši sv. půjdeme průvodem na hřbitov prosit za naše zemřelé. Dnešní sbírka bude věnovaná běžnou údržbu kostela. Příští neděli oslavíme Den Bible.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø  V pondělí              Památka sv. Wolfganga, biskupa

Ø  V úterý                 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

Ø  Ve středu              Vzpomínka na všechny věrné zemřelé      

Ø  Ve čtvrtek            Památka sv. Martina de Porres

Ø  V pátek                 Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

3.    V úterý oslavíme slavnost Všech svatých. V 18.00 hod. bude sloužena slavnostní mše sv.

4.    Ve středu bude od 17.30 hod. adorace Nejsvětější Svátosti, pak v 18.00 hod. bude sloužena mše sv.

5.    Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.


Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  30.10.- 6.11. 2016

Neděle

30.10.2016

slavnost výročí posvěcení kostela

 

 


8.00

Za †† rodiče Machovy, Šebestovy a †† z rodiny

Úterý   
1.11.2016

slavnost

všech  svatých

 

 

 

18.00

Za †† z rodin Bučkových

a duše v očistci

Středa
2.11.2016

Vzpomínka

na všechny věrné zemřelé

 

 


18.00

 Za †† členy živého růžence

Neděle

6.11.2016

 32. neděle v mezidobí

 

 


8.00

 

 

Za farníky

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

23. října 2016    30. neděle v mezidobí

Misijní neděle

 

1.    Dnes slavíme 30. neděli v mezidobí. Modlíme se za katolické misie a také dnešní sbírka bude pro misie. Děkují za příspěvky.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí         Památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

Ø V pátek             Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Ø V sobotu           Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

3.    V úterý od 17.30 hod. bude modlitba sv. růžence s rozjímáním.

4.    Ve čtvrtek od 17.30 hod. bude společná modlitba růžence a pak bude mše sv.

5.    Ve dnech od 25. října  do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  23.-30. 10. 2016

Neděle

23.10.2016

 

 


30. neděle v mezidobí

 

 


8.00

 

 

 

Za † Jendu Obořila

Úterý   
25.10.2016

 

 

 

Úterý 30. týdne v mezidobí

 

 

 

17.30

 

 

Modlitba růžence

Čtvrtek
27.10.2016

 

 

Čtvrtek 30. týdne v mezidobí

 

 


18.00

Za Boží požehnání, zdraví

a ochranu pro rodinu /P176/

Neděle

30.10.2016

slavnost výročí posvěcení kostela

 

 


8.00

Za †† rodiče Machovy, Šebestovy a †† z rodiny

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

16. října 2016    29. nedělev mezidobí

 

1.    Dnes slavíme 29. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je na opravu věžních hodin. Děkují za příspěvky. Příští neděli bude sbírka na misie.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø  Ve středu              Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Ø  V úterý                 Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Ø  Ve středu              Památka sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese a druhů mučedníků

Ø  V pátek                 Památka sv. Kalista I., papeže

Ø  V sobotu               Památka sv. Jana Pavla II., papeže

3.    V úterý a ve čtvrtek od 17.30 hod. bude modlitba sv. růžence s rozjímáním a pak bude sloužena mše sv.

4.    V sobotu v 9.00 hod. bude sloužena potní mše sv. v kapli sv. Jana Pavla II. na faře.

5.    Příští neděli oslavíme misijní neděli. Dnes bude ve Švábenicích misijní koncert na nově opravené varhany. Začátek v 16.30 hod.  Plakátek najdete na vývěsce.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  16.-23. 10. 2016

Neděle

16.10.2016

 

 


29. neděle v mezidobí

 

 


8.00

Na poděkování za požehnání v manželském a rodinném životu /V45/

Úterý   
18.10.2016

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

 

 

 


18.00

Na poděkování za 20 let života /P222/

Čtvrtek
20.10.2016

 

 

Čtvrtek 29. týdne v mezidobí

 

 


18.00

 

 

Za †† prarodiče Pěnčíkovy

Sobota
22.10.2016

Památka sv. Jana Pavla II., papeže

 

 

 


9.00

 Za farníky

Neděle

23.10.2016

 

 


30. neděle v mezidobí

 

 


8.00

 

 

 

Za † Jendu Obořila

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9. října 2016    28. neděle v mezidobí

1.    Dnes slavíme 28. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je na běžnou údržbu farnosti. Děkují za příspěvky. Příští týden bude sbírka na opravy.

2.    Začal říjen – měsíc sv. růžence. Na růženci se společně budeme modlit vždy půl hodiny před mši sv. Ve čtvrtek tradičně zvu všechny děti k oltáři Panny Marie na modlitbu světelného růžence.

3.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø Ve středu         Památka sv. Radima, biskupa

Ø V pátek             Památka sv. Kalista I., papeže

Ø V sobotu           Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

4.    V úterý a ve čtvrtek od 17.30 hod. bude modlitba sv. růžence s rozjímáním.

5.    Ve čtvrtek po růženci bude sloužena mše sv.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  9.-16. 10. 2016

Neděle

9.10.2016

 

 


28. neděle v mezidobí

 

 


11.00

 

 

 

Za † dceru Janu a duše v očistci

Úterý   
11.10.2016

 

 

 

Úterý 28. týdne v mezidobí

 

 

 


17.30

 

 

 

Modlitba růžence v kostele

Čtvrtek
13.10.2016

 

 

Čtvrtek 28. týdne v mezidobí

 

 


18.00

Za † Vincence Gašpara,

rodiče a duše v očistci

Neděle

16.10.2016

 

 


29. neděle v mezidobí

 

 


8.00

Na poděkování za požehnání v manželském a rodinném životu /V45/

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2. října 2016    27. neděle v mezidobí

1.    Dnes slavíme 27. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je na běžnou údržbu farnosti. Děkují za každý příspěvek. Příští neděli mše sv. bude sloužena v 11.00 hod.!!

2.    Začal říjen – měsíc sv. růžence. K modlitbě růžencové vyzývá nás sv. otec František, který v úterý bude slavit svůj svátek. Na růženci se společně budeme modlit vždy půl hodiny před mši sv. Ve čtvrtek tradičně zvu všechny děti k oltáři Panny Marie na modlitbu světelného růžence.

3.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V úterý             Památka sv. Františka z Assisi, jáhna

Ø Ve čtvrtek        Památka sv. Bruna, kněze

Ø V pátek             Památka Panny Marie Růžencové

4.    V úterý a ve čtvrtek od 17.30 hod. bude modlitba sv. růžence s rozjímáním. Pak bude sloužena mše sv. Ve čtvrtek bude od 17.30 hod. měsíční sv. zpověď.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  2.-9. 10. 2016

Neděle

2.10.2016

 

 


27. neděle v mezidobí

 

 


8.00

Na poděkování za 70 let života /V209/

Úterý   
4.10.2016

Památka sv. Františka z Assisi, jáhna

 

 

 


18.00

Za † Jaroslava Vítka

a †† z rodiny Michalíkových

Čtvrtek
6.10.2016

Památka

Panny Marie Růžencové

 

 


18.00Za členy živého růžence

Neděle

9.10.2016

 

 


28. neděle v mezidobí

 

 


11.00

 

 

 

Za † dceru Janu a duše v očistci

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

25. září 2016    26. neděle v mezidobí

1.   Dnes slavíme 26. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti. Děkují za každý příspěvek.

2.   V tomto týdnu budeme slavit:

Ø  V pondělí             Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

Ø  V úterý                 Památka sv. Vincence z Pauly, kněze

Ø  Ve středu              SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA

Ø  Ve čtvrtek            Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Ø  V pátek                 Památka sv. Jeronyma, kněze a učitele církve

Ø  V sobotu               Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

3.   Ve středu, o slavnosti sv. Václava, mše sv. bude sloužena v 8.00 hod.

4.   Ve čtvrtek od 17.30 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti s příležitosti k svátosti smíření. Pak bude sloužena mše sv.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  25.9.- 2.10. 2016

Neděle

25.9.2016

 

 


26. neděle v mezidobí

 

 


8.00

Na poděkování za 17 let manželství a za požehnání pro celou rodinu/P140/

Středa  
28.9.2016

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA

 

 

 


8.00

Za †† rodiče, bratra a †† z rodin Kroupových, Smutnikových

a Zbořilových

Čtvrtek
29.9.2016

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

 

 


18.00

 

 

 

Za † Miroslava Michlíčka

Neděle

2.10.2016

 

 


27. neděle v mezidobí

 

 


8.00

Na poděkování za 70 let života /V209/

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

18. září 2016    25. neděle v mezidobí

1.    Dnes slavíme 25. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude na opravy hodin. Děkují za každý příspěvek.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø  V pondělí              Památka sv. Januária, biskupa a mučedníka

Ø  V úterý                 Památka sv. Ondřeje Kim Taegona a druhů mučedníků

Ø  Ve středu              Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Ø  V pátek                 Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

3.    Ve čtvrtek od 17.30 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti s příležitosti k svátosti smíření. Pak bude sloužena mše sv.

4.    V úterý začíná výuka náboženství ve škole. Začátek v 12.45 hod.

5.    V sobotu pojedeme na pouť za obnovu rodin k sv. Bráně do Olomouce. Odjezd autobusu bude v 14.15 hod. z Vážan. Cena pouti je 100 Kč, platí se v autobuse.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  18.-25. 9. 2016

Neděle

18.9.2016

 

 


25. neděle v mezidobí

 

 


8.00

Na poděkování za 80 let života a za požehnání pro celou rodinu/V191/

Úterý
20.9.2016

Památka sv. Ondřeje Kim Taegona a druhů mučedníků

 

 

Čtvrtek
22.9.2016

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

 

 


18.00

 

 

 

Za † manžela a 2 rodiče

Neděle

25.9.2016

 

 


26. neděle v mezidobí

 

 


8.00

Na poděkování za 17 let manželství a za požehnání pro celou rodinu/P140/

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4. září 2016    23. nedělev mezidobí

1.    Dnes slavíme 23. neděli v mezidobí. Máme novou světici: sv. Matku Terezu z Kalkaty! Bohu díky, že jsme ji znali, a že zůstává s námi navždy. Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti. Děkují za vaše dary.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø  V pondělí              Památka sv. Terezie z Kalkaty

Ø  Ve středu              Památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

Ø  Ve čtvrtek             Svátek Narození Panny Marie

Ø  V pátek                 Památka sv. Petra Klavera, kněze

Ø  V sobotu               Památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

3.    Ve čtvrtek od 17.30 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti s příležitosti k svátosti smíření. Pak bude sloužena mše sv. při které budeme prosít za světlo Ducha Svatého pro žáky a učitele v novém školním roku a také žehnat školní pomůcky.

4.    V sobotu 24. září se koná pouť děkanátu Vyškov do Olomouce. Přihlásit se můžete na list vzadu v kostele.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  4.-11. 9. 2016

Neděle

4.9.2016

 

 


23. neděle v mezidobí

 

 


8.00

Za † Marii Hájkovou,

sourozence a bratra

Čtvrtek
8.9.2016

Svátek

Narození Panny Marie

 

 


18.00

Na poděkování za dar života

a za požehnání a ochranu /P20/

Neděle

11.9.2016

 

 


24. neděle v mezidobí

 

 


8.00

 

 

Za farníky

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

28. srpna 2016    22. nedělev mezidobí

1.    Dnes slavíme 22. neděli v mezidobí. Při dožínkové slavnosti děkujeme Bohu za letošní úrodu a za každý plod práci lidských rukou. Te Deum laudamus! Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti. Děkují za vaše dary.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí         Památka umučení sv. Jana Křtitele

Ø V sobotu           Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

3.    Tento týden začíná školní rok. Jako v minulých letech, náboženství každé úterý bude vyučovat p. Jitka Cibulková. Přihlášky děti obdrží ve škole.

4.    Ve čtvrtek od 17.30 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti s příležitosti k svátosti smíření. Pak bude sloužena mše sv. Po mši sv. bude zasedání farní rady na faře.

5.    V sobotu 24. září se koná pouť děkanátu Vyškov do Olomouce. Přihlásit se můžete na list vzadu v kostele.

6.    Od příštího týdne, do konce roku, dokud budou 2 kněží, nedělní bohoslužby se v Prusech budou konat v 8.00 hod.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  28.8.- 4.9. 2016

Neděle

28.8.2016

 

 


22. neděle v mezidobí

 

 


11.00

 Za † rodiče a duše v očistci

Čtvrtek
1.9.2016

 

 

 

Čtvrtek 22. týdne v mezidobí

 

 


18.00

 

 

 

Za živé a †† členy živého růžence

Neděle

4.9.2016

 

 


23. neděle v mezidobí

 

 


8.00

Za † Marii Hájkovou,

sourozence a bratra

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21. srpna 2016    21. neděle v mezidobí

1.    Dnes slavíme 21. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti. Děkují za vaše dary.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø  V pondělí              Památka Panny Marie Královny

Ø  V úterý                 Památka sv. Růženy z Limy

Ø  Ve středu              Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Ø  Ve čtvrtek             Památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků

Ø  V sobotu               Památka sv. Moniky

Ø  V neděli                Farní dožínky

3.    Ve čtvrtek od 17.30 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti s příležitosti k svátosti smíření. Pak bude sloužena mše sv.

4.    V sobotu 27.8. se koná pouť rodin k svaté bráně na sv. Hostýnu. Otec arcibiskup srdečně zve všechny rodiny. Mše sv. bude v 10.15 hod.

5.    V sobotu 24. září se koná pouť děkanátu Vyškov do Olomouce. Přihlásit se můžete na list vzadu v kostele.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  21.-28. 8. 2016

Neděle

21.8.2016

 

 21. neděle v mezidobí

 

 11.00

Za † Vítězslava Večerku, manželku a rodiče

Čtvrtek
25.8.2016

Památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, muč.

 

 


18.00

 

 

 

Z dar zdraví v rodině

Neděle

28.8.2016

 

 


22. neděle v mezidobí

 

 


11.00

 Za † rodiče a duše v očistci

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14. srpna 2016    20. nedělev mezidobí

1.   Dnes slavíme 20. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je na opravu věžních hodin. Děkují za vaše dary.

2.   V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí     SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Ø V úterý        Památka sv. Štěpána Uherského

Ø V pátek        Památka sv. Jana Eudesa, kněze

Ø V sobotu      Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

3.   Ve čtvrtek od 17.30 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti s příležitosti k svátosti smíření. Pak bude v 18.00 hod. sloužena mše sv. ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie s tradičním požehnáním květin a bylin.

4.   V sobotu 27.8. se koná pouť rodin k svaté bráně na sv. Hostýnu. Otec arcibiskup srdečně zve všechny rodiny. Mše sv. bude v 10.15 hod.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  14.-21. 8. 2016

Neděle

14.8.2016

 

 20. neděle v mezidobí

 

 11.00

Za † Jana Obořila

a Františka Pavlíčka

Čtvrtek
18.8.2016

Slavnost

Nanebevzetí Panny Marie

 

 


18.00

Za † Jana Zbořila,

syna, rodiče a †† z rodiny

Neděle

21.8.2016

 

 21. neděle v mezidobí

 

 11.00

Za † Vítězslava Večerku, manželku a rodiče

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

7. srpna 2016    19. nedělev mezidobí  

1.    Dnes slavíme 19. neděli v mezidobí. Otec arcibiskup posílá do naši farnosti kaplana, o. Kryštofa, který teprve začíná službu v olomoucké arcidiecézi. Vítáme v naši farnosti. Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti.
Děkují vám za vaše dary. Příští neděli bude sbírka na opravy.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí   Památka sv. Dominika, kněze

Ø V úterý       Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice

Ø Ve středu   Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Ø Ve čtvrtek  Památka sv. Kláry, panny

Ø V pátek       Památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

Ø V sobotu    Památka sv. Ponciána a Hippolyta, mučedníků

3.    Ve čtvrtek od 17.30 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti, pak bude sloužena mše sv.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  7.-14. 8. 2016

Neděle

7.8.2016

 

 19. neděle v mezidobí

 

 11.00

Za † Marii Večerkovou

a syna Vítězslava

Úterý
9.8.2016

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice

 

 

Čtvrtek
11.8.2016

 

 

 

Památka sv. Kláry, panny

 

 


18.00

 

 

 

Za členy živého růžence

Neděle

14.8.2016

 

 20. neděle v mezidobí

 

 11.00

Za † Jana Obořila

a Františka Pavlíčka

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

31. července 2016    18. neděle v mezidobí

1.   Dnes slavíme 18. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti. Děkují vám za vaše dary.

2.   V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí     Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve

Ø V úterý         Památka Panny Marie, Královny andělů

Ø Ve čtvrtek    Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Ø V pátek        Památka posvěcení římské baziliky Santa Maria Maggiore

Ø V sobotu      SVATEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

3.   Ve čtvrtek od 17.30 hod. bude měsíční sv. zpověď a adorace Nejsvětější Svátosti. Pak bude sloužena mše sv.

4.   V sobotu pojedeme na farní pouť do Křtin. Odjezd autobusu v 14.10 h. od kaple ve Vážanech, pak od zastávek M. Prusech.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  31.7.-7.8. 2016

Neděle

31.7.2016

 

 18. neděle v mezidobí

 

 11.00

Za † Antonína Zavírala, syna, rodiče Hekelovy, a †† z rodiny

Úterý
2.8.2016

Památka Panny Marie, Královny andělů

 

 

Čtvrtek
4.8.2016

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

 

 18.00

Za † Josefa Pavlíka,

syna a †† z rodiny

Neděle

7.8.2016

 

 19. neděle v mezidobí

 

 11.00

Za † Marii Večerkovou

a syna Vítězslava

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

24. července 2016    17. neděle v mezidobí

1.   Dnes slavíme 17. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti. Děkují vám za vaše dary.

2.   V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí  Svátek sv. Jakuba, apoštola

Ø V úterý      Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Ø Ve středu  Památka sv. Gorazda a druhů

Ø V pátek      Památka sv. Marty

Ø V sobotu   Památka sv. Petra Chryzologa

3.   Ve čtvrtek bude v 17.30 hod. adorace Nejsvětější Svátosti. Pak bude sloužena mše sv.

4.   Modleme se za sv. otce Františka a mládež na SDM.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  24.-31. 7. 2016

Neděle

24.7.2016

 

 17. neděle v mezidobí

 

 11.00

Za † manžela, syna,

rodiče a sourozence /P-176/

Úterý
26.7.2016

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

 

 

Čtvrtek
29.7.2016

 Čtvrtek 17. týdne v mezidobí

 

 

 

18.00

Za papeže Františka a mládež

na SDM

Neděle

31.7.2016

 

 18. neděle v mezidobí

 

 11.00

Za † Antonína Zavírala, syna, rodiče Hekelovy, a †† z rodiny

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

17. července 2016    16. neděle v mezidobí

1.   Dnes slavíme 16. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude na opravy. Děkují vám za vaše dary. Příští neděli po mši sv. budu žehnat řidičům a světit vozidla na památku sv. Kryštofa, patrona cestujících.    

2.   V tomto týdnu budeme slavit:

Ø Ve středu  Památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka

Ø V pátek      Památka sv. Marie Magdaleny

Ø V sobotu   Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

3.   Ve čtvrtek bude v 17.30 hod. adorace Nejsvětější Svátosti. Pak bude sloužena mše sv.

4.   Na pouť do Křtin pojedeme letos 6. srpna. Vzadu v kostele je list, na který se můžete přihlásit. Cena 100 Kč.


Po
řad Bohoslužeb v Moravských Prusech  17.-24. 7. 2016

Neděle

17.7.2016

 

 16. neděle v mezidobí

 

 11.00

Za † Miroslava Řezníka

a †† z rodiny  (P-172)

Úterý
19.7.2016

 Úterý 16. týdne v mezidobí

 

 

Čtvrtek
21.7.2016

 Čtvrtek 16. týdne v mezidobí

 

 

 

18.00

 

Neděle

24.7.2016

 

 17. neděle v mezidobí

 

 11.00

Za † manžela, syna, rodiče a sourozence /P-176/

 

         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

10. července 2016    XV. neděle v mezidobí

1.    Dnes slavíme 15. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti. Děkují vám za vaše dary. Příští neděli bude sbírka na opravy. 

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí     Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Ø Ve středu     Památka sv. Jidřicha

Ø Ve čtvrtek    Památka bl. Hroznaty, mučedníka

Ø V pátek        Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Ø V sobotu      Památka Panny Marie Karmelské

3.    Ve čtvrtek bude v 17.30 hod. adorace Nejsvětější Svátosti. Pak bude sloužena mše sv.

4.    Na pouť do Křtin pojedeme letos 6. srpna. Vzadu v kostele je list, na který se můžete přihlásit. Cena 100 Kč.

5.    Plánovaný farní poutní výlet do Rakouska se uskuteční 20.8. Podrobný program je na vývěsce, přihlásit se můžete na list vzadu v kostele. Cena pouti je 500 Kč.


Po
řad Bohoslužeb v Moravských Prusech  10.-17. 7. 2016

Neděle

10.7.2016

 

 XV. neděle v mezidobí

 

 11.00

Za †† z rodin Kadlecových, Novákových, Šubrtových a d. v očistci

Úterý    

12.7.2016

 úterý 15. týdne v mezidobí

 

 

Čtvrtek   

14.7.2016

Památka bl. Hroznaty, mučedníka

 

 

 

18.00

Za †† přátele a duše v očistci 

(V-20)

Neděle

17.7.2016

 

 XVI. neděle v mezidobí

 

 11.00

Za † Miroslava Řezníka

a †† z rodiny  (P-172)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

3. července 2016    XIV. neděle v mezidobí

1.    Dnes slavíme 14. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti. Děkují všem za příspěvky do sbírky.                           

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí     Památka sv. Prokopa, opata

Ø V úterý         SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

Ø Ve středu     Památka sv. Marie Goretti, panny a mučedníce

Ø V sobotu      Památka sv. Augustina Žao Ronga a druhů mučedníků

3.    V pondělí je možnost se zúčastnit pěší pouti na Velehrad. V kostele v Prusech bude v 7.00 hod. sloužena mše sv. pak začne pouť.

4.    V úterý oslavíme slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Poutní mše sv. na Velehradě bude na nádvoří basiliky v 10.30 hod. Živý přenos bude vysílat ČT2.

5.    Ve čtvrtek bude v 17.30 h. adorace Nejsvětější Svátosti. Pak bude mše sv.

6.    Na pouť do Křtin pojedeme letos 6. srpna. Vzadu v kostele je list, na který se můžete přihlásit. Cena 100 Kč.

7.    Plánovaný farní poutní výlet do Rakouska se uskuteční 20.8. Podrobný program je na vývěsce, přihlásit se můžete na list vzadu v kostele. Cena pouti je 500 Kč.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  3.-10. 7. 2016

Neděle

3.7.2016

 

 XIV. neděle v mezidobí

 

 11.00

Za † Aloise Petra a manželku 
(V-209)

Úterý    

4.7.2016

 Památka sv. Prokopa, opata

 

 

 

7.00

 

 

Za velehradské poutníky

Čtvrtek   

7.7.2016 

Čtvrtek 14. týdne v mezidobí

 

 

 

18.00

 

Neděle

10.7.2016

 

 XV. neděle v mezidobí

 

 11.00

Za †† z rodin Kadlecových, Novákových, Šubrtových a d. v očistci

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26. června 2016    XIII. neděle v mezidobí

1.    Dnes slavíme 13. neděli v mezidobí. Modleme se za
2 novokněze, kteří byli včera vysvěcení v Olomouci. Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti.
Děkují všem za příspěvky do sbírky.                       

2.    V tomto týdnu mše sv. budeme slavit:

Ø V pondělí     Památka sv. Cyrile Alexandrijského, bpa a učitele církve

Ø V úterý         Památka sv. Ireneje, bpa a mučedníka

Ø Ve středu     SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Ø Ve čtvrtek    Svátek Výročí posvěcení katedrály

3.    V úterý od 17.30 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti a měsíční sv. zpověď, pak bude v 18.00 hod. sloužena slavnostní mše sv. ke cti sv. Petra a Pavla, ap.

4.    Na pouť do Křtin pojedeme letos 6. srpna. Vzadu v kostele je list, na který se můžete přihlásit. Cena 100 Kč.

5.    Po mši sv. a po celý tento týden si můžete objednat úmysly mši sv. na příští pololetí.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  26.6.- 3.7. 2016

Neděle

26.6.2016

 

 XIII. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Na poděkování za dar života /P30/

Úterý
28.6.2016

SLAVNOST SV. PETRA
A PAVLA, APOŠTOLŮ

 

 

 

 

18.00

Za †† rodiče

Kozákovy a Hejtmánkovy

Čtvrtek
30.6.2016

Svátek Výročí posvěcení katedrály v Olomouci

 

 

Neděle

3.7.2016

 

 XIV. neděle v mezidobí

 

 11.00

Za † Aloise Petra a manželku 
(V-209)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

19. června 2016    XII. neděle v mezidobí

1.    Dnes slavíme 12. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti. Děkují všem za příspěvky do sbírky.       
 

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V úterý         Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Ø Ve středu     Památka sv. Jana Fishera a Tomáše Mora, mučedníků

Ø V pátek        SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

3.    Ve čtvrtek od 17.30 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti, pak při mši sv. oslavíme slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

4.    Příští neděli budou hody v Hošticích, proto mše sv. bude v Prusech v 8.00 hod.

5.    Po mši sv. a po celý tento týden si můžete objednat úmysly mši sv. na příští pololetí.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  19.-26. 6. 2016

Neděle

19.6.2016

 

 XII. neděle v mezidobí

 

 

 

11.00

Za †† Aloisii a Františka Blažíkových, Marii a Dominika Raclavských

Úterý    

21.5.2016

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 

 

Čtvrtek   

23.6.2016

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 

 

 

 

18.00

Za †† Antonína Hladkého,

syna, dceru a rodiče

Neděle

26.6.2016

 

 XIII. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Na poděkování za dar života /P30/

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5. června 2016    X. neděle v mezidobí

1.    Dnes slavíme 10. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti. Příští neděli bude sbírka na opravy.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí       Památka Norberta, biskupa

Ø Ve čtvrtek      Památka sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve

Ø V sobotu         Památka sv. Barnabáše, apoštola

3.    V pondělí jednou děti z náboženství na výlet do Křtin. Odjezd od školy v 8.15 hod., návrat v kol. 14.30 hod. ke škole.

4.    Ve čtvrtek bude adorace Nejsvětější Svátosti v 17.30 hod., pak bude sloužena mše sv. v 18.00 hod.

 

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  5.-12. 6. 2016

Neděle

5.6.2016

 

 X. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Na poděkování za 90 let života

a za Boží požehnání pro rodinu

Úterý    

7.5.2016
Úterý 10. týdne v mezidobí

 

 

Čtvrtek   

9.6.2016

Památka sv. Efréma Syrského, jáhna a uč. církve

 

 

 

 

18.00

Na poděkování za 60 let života /V191/

Neděle

12.6.2016

 

 XI. neděle v mezidobí

 

 

 

11.00

Za †† rodiče Machovy, Šebestovy a †† z rodiny

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

29. května 2016    IX. neděle v mezidobí

1.   Dnes slavíme 9. neděli v mezidobí. Příští neděli mše sv. bude sloužena v 8.00 hod.

2.   V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí       Památka sv. Zdislavy

Ø V úterý           Svátek Navštívení Panny Marie

Ø Ve středu       Památka sv. Justina, mučedníka

Ø pátek           Slavnost Nejsvětějšího Srdce JEŽÍŠOVA

Ø V sobotu         Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

3.   V úterý bude v 18.00 hod. poslední májová pobožnost.

4.   Ve čtvrtek bude v 17.30 hod. adorace Nejsvětější Svátosti, pak bude sloužena slavnostní mše sv. ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  29.5.- 5.6. 2016

Neděle

29.5.2016

 

 IX. neděle v mezidobí

 

 

 

8.30

 

 

Boží Tělo ve Švábenicích

Úterý    

31.5.2016

Svátek

Navštívení Panny Marie

 

 

 

18.00

 

 

 

Májová pobožnost

Čtvrtek   

2.6.2016

Slavnost Nejsvětějšího Srdce JEŽÍŠOVA

 

 

 

 

 

18.00

 

 

Za † Stanislava Sedláčka,

manželku a rodiče

Neděle

5.6.2016

 

 X. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Na poděkování za 90 let života

a za Boží požehnání pro rodinu

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

22. května 2016    slavnost Nejsvětější trojice        

1.    Dnes slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice. Dnešní sbírka bude věnována na církevní školství.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø Ve středu       Památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve

Ø Ve čtvrtek      SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Ø pátek           Památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa

3.    V úterý bude májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele.

4.    Ve čtvrtek bude od 17.30 adorace Nejsvětější Svátosti, pak bude sloužena slavnostní mše sv. Těla a Krve Páně.

5.    V sobotu pojedeme na Národní Pouť ve svatém roce milosrdenství do Krakova. Odjezd autobusu v 4.20 hod. od kaple ve Vážanech. Návrat kol. 20.00 hod.

6.    Příští neděli ve spojení s farníky z Hoštic a Švábenic prožijeme slavnostní průvod Božího Těla ve Švábenicích. Mše sv. bude v 8.30 hod. Pak půjdeme eucharistickým průvodem ke 4 oltářům. V Prusech mše sv. sloužena nebude.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  22.-29. 5. 2016

Neděle

22.5.2016

slavnost

Nejsvětější  Trojice

 

 

 

9.30

Na poděkování za dar života a křtu Sary Kyprové a rodičů

Úterý    

24.5.2016
Úterý 8. týdne v mezidobí

 

 

 

18.00

 

 

 

Májová pobožnost

Čtvrtek   

26.5.2016

SLAVNOST

TĚLA A KRVE PÁNĚ

 

 

 

18.00

Na poděkování za dar života

a za Boží požehnání /P20/

Neděle

29.5.2016

 

 IX. neděle v mezidobí

 

 

 

8.30

 

 

Boží Tělo ve Švábenicích

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

15. května 2016     slavnost seslání Ducha svatého

1.    Slavíme slavnost 1. sv. Přijímání děti. Dnešní sbírka bude věnována na opravy. Příští neděli bude sbírka na církevní školství. Příští neděli mše sv. bude sloužena v 9.30 h.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí       Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Ø Ve čtvrtek      Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Ø pátek           Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

Ø V nedělí          SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJÍCE

3.    Ve čtvrtek bude v 17.30 májová pobožnost, pak bude sloužena mše sv.

4.    Římskokatolická farnost Moravské Prusy ohlašuje, že církevní sňatek hodlají uzavřít Pavel Hekele z Vážan a Simona Ševčíková z Ivanovic. Kdokoli zná nějakou překážku k tomuto sňatku, ať to neprodleně oznámí místnímu duchovnímu správci.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  15.-22. 5. 2016

Neděle

15.5.2016

slavnost seslání ducha svatého

 

 

 

11.00

Za Boží požehnání pro děti

poprvé přijímající a jejich rodiny

Úterý    

17.5.2016
Úterý 7. týdne v mezidobí

 

 

 

14.00

 

 

 

Pohřeb † p. Račanského

Čtvrtek   

19.5.2016

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

 

 

 

18.00

Za †  Jana Obořila,

manželku a rodiče

Neděle

22.5.2016

slavnost

Nejsvětější  Trojice

 

 

 

9.30

Na poděkování za dar života a křtu Sary Kyprové a rodičů

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

8. května 2016    7. neděle Velikonoční

1.    Slavíme 7. neděli velikonoční. K svátku matek přejeme naším maminkám vše co potřebují a to nejlepší! Trvá Svatodušní novéna. Dnešní sbírka bude věnována na běžnou údržbu farnosti. Děkuji za každý příspěvek. Příští neděli bude sbírka na opravy.

2.    Příští neděli budeme prožívat slavnost I. sv. Přijímání děti. V sobotu v 8.00 hod. bude sv. zpověď pro děti a rodiče, pak bude nácvik.

3.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V sobotu         Svátek sv. Matěje, apoštola

Ø V nedělí          SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

4.    V úterý a ve čtvrtek bude „májová“ v 17.30 hod. pak bude sloužena mše sv.

5.    Římskokatolická farnost Moravské Prusy ohlašuje, že církevní sňatek hodlají uzavřít Pavel Hekele z Vážan a Simona Ševčíková z Ivanovic. Kdokoli zná nějakou překážku k tomuto sňatku, ať to neprodleně oznámí místnímu duchovnímu správci.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  8.-15. 5. 2016

Neděle

8.5.2016

7. neděle velikonoční

 

 

 

11.00

 

 

Za farníky

Úterý    

10.5.2016

Úterý po 7. neděli velikonoční

 

 

 

18.00

Za † Josefa Krátkého, sourozence

a †† z rodiny Sedláčkových

Čtvrtek   

12.5.2016

Čtvrtek po 7. neděli velikonoční

 

 

 

18.00

Za †  syna, manžela, 2 rodiče, sourozence a duše v očistci

Neděle

15.5.2016

slavnost seslání ducha svatého

 

 

 

11.00

Za Boží požehnání pro děti

poprvé přijímající a jejich rodiny

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1. května 2016   6. neděle velikonoční

1.    Slavíme 6. neděli velikonoční. Dnešní neděle je dnem modliteb za pronásledované křesťany ve světě. Ještě dnes probíhá vyhlášená papežem Františkem, celoevropská sbírka na pomoc Ukrajině. Dnešní mešní sbírka bude věnována na běžnou údržbu farnosti. Děkuji za každý příspěvek.

2.     Začal květen - měsíc Panny Marie. Vždy v úterý a ve čtvrtek v 17.30 hod. se budeme v kostele modlit májovou pobožnost.

3.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø  V pondělí           Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Ø  V úterý               Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Ø  Ve čtvrtek          SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Ø  V pátek               Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

4.    V pondělí, úterý a středu připadají tzv. křížové dny – modlitba za úrodu.

5.    Ve čtvrtek v 17.30 hod. bude „májová“ a pak bude sloužena mše sv. o slavnosti Nanebevstoupení Páně. Po mši sv. půjdeme ke kříži se pomodlit za úrodu.

6.    V sobotu v 17.00 hod. bude pouť hasičů u sv. Floriána v Dětkovicích.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  1.-8. 5. 2016

Neděle

1.5.2016

6. neděle velikonoční

 

 

 

11.00

Za † Konráda Šebestu,

manželku a 2 rodiče

Úterý    

3.5.2016

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

 

 

 

18.00

 

 

 

Májová pobožnost

Čtvrtek   

5.5.2016

SLAVNOST NANEBE­VSTOUPENÍ PÁNĚ

 

 

 

18.00

Za † Vincence Gašpara,

2 rodiče a duše v očistci

Neděle

8.5.2016

6. neděle velikonoční

 

 

 

11.00

 

 

Za farníky

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

24. dubna 2016    hody ke cti sv. jiří, mučedníka

1.   Slavíme hody ke cti sv. Jiří, patrona pruského chrámu. Dnešní sbírka bude věnována na opravy. Děkuji za každý příspěvek. Dnes a po celý týden bude, vyhlášená papežem Františkem, celoevropská sbírka na pomoc Ukrajině. Příští neděle je dnem modliteb za pronásledované křesťany ve světě.

2.   V tomto týdnu mše sv. budou slouženy v úterý a čtvrtek v 18.00 hod.

Ø V pondělí       Svátek sv. Marka, evangelisty.

Ø Ve čtvrtek      Památka sv. Ludvika Maria Grigniona z Montfortu, kněze

Ø V pátek           Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve

3.   Ve čtvrtek bude od 17.30 hod. adorace Nejsvětější Svátosti, pak bude v 18.00 hod. sloužena mše sv.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  24.4.-1.5. 2016

Neděle

24.4.2016

hody ke cti

sv. jiří, mučedníka

 

 

 

9.30

Za všechny občany:

Prus, Boškůvek a Vážan

Úterý    

26.4.2016

Úterý

po 4. neděli velikonoční

 

 

 

18.00

 

 

 

Za † manžela a 2 rodiče /P187/

Čtvrtek   

28.4.2016

Památka sv. Ludvika Maria Grigniona, kněze

 

 

 

18.00

Na poděkování za požehnání v manželství a v celé rodině /V191/

Neděle

1.5.2016

6. neděle velikonoční

 

 

 

11.00

Za † Konráda Šebestu,

manželku a 2 rodiče

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

17. dubna 2016    IV. neděle velikonoční

1.    Slavíme 4. neděli velikonočníneděli Dobrého Pastýře, světový den modliteb za povolání k službě v církvi. Dnešní sbírka bude věnována na opravy. Děkuji za každý příspěvek. Od příští neděli po celý týden bude, vyhlášená papežem Františkem, celoevropská sbírka na pomoc Ukrajině.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø Ve čtvrtek      Památku sv. Anselma, biskupa a učitele církve

Ø V sobotu         Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

3.    Příští nedělí naše farnost oslaví hody ke cti sv. Jiří. Slavnostní bohoslužba s hodovým svátostným požehnáním bude sloužena v 9.30 hod.

4.    Ve čtvrtek bude od 17.30 hod. adorace Nejsvětější Svátosti, pak bude v 18.00 hod. sloužena mše sv.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  17.-24. 4. 2016

Neděle

17.4.2016

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

 

 

8.00

Na poděkování za Boží požehnání a za ochranu /P20/

Úterý    

19.4.2016

Úterý

po 4. neděli velikonoční

 

 

Čtvrtek   

21.4.2016

Památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve

 

 

 

18.00

Za † Marii Račanskou,

manžela a syna

Neděle

24.4.2016

hody ke cti

sv. jiří, mučedníka

 

 

 

9.30

Za všechny občany:

Prus, Boškůvek a Vážan

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

10. dubna 2016    III. neděle velikonoční

 

1.   Slavíme 3 nedělí velikonoční. Dnešní sbírka bude věnována na běžnou údržbu farnosti. Děkuji za každý příspěvek. Příští neděli bude sbírka na opravy.

2.   Dnes končí sv. misie v Moravských Prusech. Po tom intensivním týdnu s Kristem, jsme teď poslaní do světa, abychom hlásali dobrou zprávu ostatním. Děkujeme otcům Karlovi a Řehoři za ochotné a láskyplné zvěstování poselství Krista pro nás.

3.   V úterý mše sv. bude sloužena v  18.00 hod. Ve čtvrtek bude od 17.30 hod. adorace Nejsvětější Svátosti, pak bude sloužena mše sv.

4.   Příští neděli mše sv. bude sloužena v 8.00 hod.

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  10.-17. 4. 2016

Neděle

10.4.2016

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

 

 

8.00

 

 

 

Za † dceru Janu a duše v očistci

Úterý    

12.4.2016

Úterý

po 3. neděli velikonoční

 

 

 

18.00

Za †† rodiče,

prarodiče a duše v očistci /P20/

Čtvrtek   

14.4.2016

Čtvrtek 

po 3. neděli velikonoční

 

 

 

18.00

Za † Julii Sedláčkovou,

manžela a rodiče

Neděle

17.4.2016

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

 

 

8.00

Na poděkování za Boží požehnání a za ochranu /P20/

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. dubna 2016    svátek božího milosrdenství

1.   Slavíme 2 nedělí velikonoční – svátek Božího milosrdenství. Dnešní sbírka bude věnována na běžnou údržbu farnosti. Děkuji za každý příspěvek. V sobotu bude sbírka pro otce misionáře.

2.     V tomto týdnu prožíváme FARNÍ MISIE. Každý den je pro vás nabídka setkání se Zmrtvýchvstalým Pánem v osobách misionářů. Podrobný program misií najdete v obecním zpravodaji a také vytištěný na stolku vzadu v kostele. Dobrý pastýř svolává své ovce, a Jeho ovce slyší Jeho hlas. Každý den bude mše sv. Můžete v sakristii skládat své mešní úmysly.

 

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  3.-10. 4. 2016

Neděle

3.4.2016

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Svátek Božího Milosrdenství

 

 

 

8.00

 

 

 

Za †† rodiče Voščekovy a Šuranovy

Úterý 
5.4.2016

MISIE SVATÉ

 

 

Čtvrtek   
7.4.2016

MISIE SVATÉ

 

 

Neděle

10.4.2016

 

 

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

 

 

8.00

 

 

 

Za † dceru Janu a duše v očisci

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

27. března 2016    slavnost zmrtvýchvstání páně

1.   Slavíme slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Dnešní sbírka bude věnována na kněžský seminář v Olomouci. Děkuji za každý příspěvek.

2.   V pondělí v 11.00 hod. bude v kostele sloužena mše sv. s novénou k Božímu Milosrdenství.

3.   Příští sobotu v naši farnosti budou zahájeny farní misie sv. Ty se konají jednou za 10 let, proto vás vroucně vybízím, udělejte si čas na misijní setkání s poslanci Kristovými. Slavnostní zahájení sv. misií bude v sobotu při mši sv. v 18.30 hod.

4.   Příští neděli mše sv. bude sloužena v 8.00 hod.

 

Pořad Bohoslužeb v Moravských Prusech  27.3.- 3.4. 2016

Neděle

27.3.2016

 

 

slavnost zmrtvýchvstání páně

 

 

 

11.00

 

Za † Ludmilu Špičákovou

a †† z rodiny

Pondělí  

28.3.2016

Pondělí v oktávu velikonočním

 

 

 

11.00