1. leden 2017    
Slavnost M
ATKY BOŽÍ,

PANNY MARIE

 

Dnes slavíme slavnost Matky Boží Panny Marie

S Božím požehnáním vstupujeme do Nového 2017 Roku.

Prožíváme den modliteb za mír ve světě.
Dnešní sbírka bude věnovaná na běžnou údržbu farnosti.

1.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø  V pondělí         Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, bpů

Ø  V pátek            Slavnost Zjevení Páně

2.    V tomto týdnu mše sv. sloužena nebude.

 

‘Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!’

 

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  1.-8. 1. 2017

Neděle

1.1.2017

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

 

 8.00

 

 

 

Za farníky

Neděle

8.1.2017

 

Svátek Křtu Páně

  

8.00

Na poděkování za 40 let  /121/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

25. prosinec 2016                            

Slavnost

NAROZENÍ PÁNĚ

 

Dnes slavíme Slavnost Narození Páně
Dnešní sbírka bude věnovaná na běžnou údržbu farnosti
.

1.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø  V pondělí         Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Ø  V úterý             Památka sv. Jana od Křiže, kněze a učitele církve

Ø  Ve středu         Svátek sv. Mlád’átek, mučedníků

Ø  V pátek             Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

2.    V pondělí bude mše sv. v 8.00 hod.

3.    Ve čtvrtek bude v 18.00 hod. sloužena mše sv. na svátek sv. Rodiny s obnovou manželských slibů. Srdečně zveme.

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  25.12 - 1.1.2017

Neděle

25.12.2016

Slavnost

narození páně

 

 8.00

 

 

 

Za farníky

Pondělí

26.12.2016

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

 

 8.00

Za † Františku Machářovou, manžela, rodiče a děti

Čtvrtek 

29.12.2016

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

 

 

18.00

 

 

Za rodiny naší farnosti

Neděle

1.1.2017

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

 

 

 

8.00
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

18. prosince 2016  

IV. neděle adventní    

Dnes slavíme 4. neděli adventní. Bůh je blízko, připravte Mu místo v srdci.
Modleme se za papeže Františka, který včera slavil 80-te narozeniny.
Děkuji otci Jaroslavovi za službu smíření v naši farnosti

Dnešní sbírka bude věnovaná na běžnou údržbu farnosti.

1.    Po mši sv. si můžete na faře objednat úmysly mši sv. na příští pololetí.

2.    Ve středu budou roráty pro děti v 13.00 hod.

3.    V sobotu oslavíme štědrý den. V 20.00 hod. bude složena Půlnoční vánoční bohoslužba. Od 19.40 hod. bude společné koledování u betléma v kostele.

4.    Příští neděli budeme slavit Slavnost Narození Páně.
Slavnostní Vánoční mše sv. bude sloužena v 8.00 hod.

Přejeme farníkům adventní klid a požehnaní na přípravu Vánoc.

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  18.-25. 12. 2016

Neděle

18.12.2016

 4. neděle adventní

 8.00

Za †† Pavlinu a Bedřicha Plhalovy

Středa  21.12.2016

 

 

 

Středa po 4. neděli adventní

 

 

 

13.00

Za žáky a učitele

hoštické školy

Sobota   24.12.2016

 

 

Štědrý den

 20.00

Za požehnání

pro schólu a ministranty

Neděle

25.12.2016

slavnost

narození páně

 
8.00

 

 Za farníky

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4. prosince 2016    2. neděle adventní    

Dnes slavíme 2. neděli adventní. Prožíváme adventní dobu – dobu radostného,
ale plného touhy a usebranosti očekávání příchodu Krista.

Dnešní sbírka bude věnovaná běžnou údržbu farnosti.

1.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø  V úterý                 Památku sv. Mikuláše, biskupa

Ø  Ve středu              Památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve      

Ø  Ve čtvrtek             SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE

2.    Toto úterý budeme slavit památku sv. Mikuláše. Proto zveme všechny děti i s rodiči a prarodiči na Dětskou Pouť k sv. Mikuláši do Topolán. Poutní mše sv. tam bude soužena v 17.30 hod. Děti si přinesou rorátní lampičky.

3.    Ve středu budou mít děti v kostele roráty v 13.00 hod. v rámci náboženství.

4.   Od dnes si po mši sv. můžete v sakristii objednat úmysly mši sv. na příští pololetí.

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  4.-11. 12. 2016

Neděle

4.12.2016

 2. neděle adventní

 8.00

Za živé a †† členky

živého růžence

Středa  7.12.2016

Památka sv. Ambrože,

biskupa a učitele církve

 

 13.00

Za žáky a učitele

hoštické školy

Neděle

11.12.2016

 3. neděle adventní

 8.00

Za dar zdraví a Boží ochranu /25/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

27. listopadu 2016    1. neděle adventní    

Dnes slavíme 1. neděli adventní. Začínáme adventní dobu – dobu radostného,
ale plného touhy a usebranosti očekávání příchodu Krista.
Všem farníkům přejeme hluboké opravdové prožití adventní doby.

Dnešní sbírka bude věnovaná běžnou údržbu farnosti.

1.   V tomto týdnu budeme slavit:

Ø Ve středu      Svátek sv. Ondřeje, apoštola    

Ø Ve čtvrtek     Památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

Ø V sobotu       Památka sv. Františka Xaverského, kněze

2.   Tento týden začínají adventní roráty pro děti, na místo vyučování náboženství. Roráty pro děti budou každou středu v 13.00 hod.

3.   Od příští neděle přijímáme úmysly mši sv. na další pololetí.

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  27.11.- 4.12. 2016

Neděle

13.11.2016

 

 

1. neděle adventní

 

 

 

8.00Za farníky

Středa  29.11.2016

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

 

 13.00

Za žáky a učitele

hoštické školy

Neděle

4.12.2016

 2. neděle adventní

 8.00

Za živé a †† členky

živého růžence

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20. listopad 2016    

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 

Dnes slavíme SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE.
Dnes končí mimořádný Rok Milosrdenství vyhlášený papežem Františkem.
Dnešní sbírka bude věnovaná na běžnou údržbu farnosti
.

1.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø  V pondělí         Památka Zasvěceni Panny Marie v Jeruzalémě

Ø  V úterý             Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Ø  Ve čtvrtek        Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

2.    V tomto týdnu mše sv. sloužena nebude.

3.    V sakristii jsou k zakoupení kalendáře na příští rok.

4.    Příští neděli začíná adventní doba. Po mši sv. bude žehnání adventních věnců.

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  20.- 27. 11. 2016

Neděle

20.11.2016

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 

 8.00

 

 

 

Za †† z rodiny Michalíkových

Úterý 22.11.2016

Památka sv. Cecílie,

 panny a mučednice

 

 

 

 

 

Neděle

27.11.2016

 

 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 

 

 

8.00
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

13. listopad 2016    33. neděle v mezidobí

1.   Dnes slavíme 33. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude věnovaná na charitu. Příští neděli bude věnovaná běžnou údržbu farnosti.

2.   V tomto týdnu budeme slavit:

Ø Ve čtvrtek        Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

3.   Tento týden mše sv. bude sloužena úterý v 17.00 hodin

4.   V sakristii si můžete koupit křesťanské kalendáře na příští rok.

5.   V sobotu se bude konat ministrantská schůzka v 9.00 hod. na faře. Zveme nejen ministranty, ale také všechny kluky z naší farnosti. Více najdete na plakátku ve vestibulu. Ministranti mají také nové internetové stránky www.ministranti-svabenice1.webnode.cz, kde najdete informace, fotografie a zajímavosti.

6.    Ve středu, pátek a neděli, bude na faře ve Švábenicích předvánoční prodej knih a dárků. Přesné otevírací hodiny najdete na letáčku.

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  13.-20. 11. 2016

Neděle

13.11.2016

 

 

33. neděle v mezidobí

 

 

8.00

 

 

 

Za † Marii Svitákovou

Úterý 15.11.2016

 

 

 

Úterý 32. týdne v mezidobí

 

 

 

17.00

Za nová kněžská

a řeholní povolání

Neděle

20.11.2016

Slavnost

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 

 

 

 

8.00 


Za †† z rodiny Michalíkových

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6. listopad 2016   32. neděle v mezidobí

1.   Dnes slavíme 32. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude věnovaná běžnou údržbu farnosti. Dnes prožíváme Den Bible. Po mši sv. můžete do kasičky vzadu v kostele přispět na potřeby Českého Biblického díla. Příští neděli bude dušičková sbírka na charitu.

2.   V tomto týdnu budeme slavit:

Ø Ve středu      Svátek Posvěcení lateránské baziliky       

Ø Ve čtvrtek     Památka sv. Lva Velikého, papeže

Ø V pátek          Památka sv. Martina Turského, biskupa

Ø V sobotu       Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníky

3.   Tento týden mše sv. nebude sloužena.

4.   V sakristii si můžete koupit křesťanské kalendáře na příští rok.

"Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně

v nás vyvolává bázeň, aby námi nezmítala vichřice pýchy...." (Sv. Augustin).

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  6.-13. 11. 2016

Neděle

6.11.2016

 

 32. neděle v mezidobí

 

 8.00

Na poděkování

za Boží požehnání /31/

Úterý 8.11.2016

 

 

 

Úterý 32. týdne v mezidobí

 

 

Neděle

13.11.2016

 

 

33. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00Za † Marii Svitákovou

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

30. října 2016     Slavnost výročí posvěcení kostela

1.    Dnes slavíme slavnost výročí posvěcení kostela. Dnešní sbírka bude věnovaná opravy kostela. Příští neděli oslavíme Den Bible.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø  V pondělí             Památka sv. Wolfganga, biskupa

Ø  V úterý                 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

Ø  Ve středu              Vzpomínka na všechny věrné zemřelé      

Ø  Ve čtvrtek            Památka sv. Martina de Porres

Ø  V pátek                 Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

3.    V úterý oslavíme slavnost Všech svatých. V 16.00 hod. bude sloužena slavnostní mše sv., pak půjdeme průvodem na hřbitov prosit za naše zemřelé.

4.    V pátek bude od 17.30 hod. adorace Nejsvětější Svátosti, a měsíční sv. zpověď, pak v 18.00 hod. bude sloužena mše sv. †† členky živého růžence.

5.    Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.        

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  30.10.- 6.11. 2016

Neděle

30.10.2016

Slavnost výročí posvěcení kostela

 

 

 

8.00

Za †† z rodin

Šťastných a Tomáškových

Úterý 1.11.2016

Slavnost všech svatých

 16.00

 


Za †† farníky

Pátek   4.11.2016

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

 18.00

 

 

Za †† členky živého růžence

Neděle

6.11.2016

 

 32. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Na poděkování

za Boží požehnání /31/

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

23. října 2016    30. neděle v mezidobí

Misijní neděle 

 

1.    Dnes slavíme 30. neděli v mezidobí. Modlíme se za katolické misie a také dnešní sbírka bude pro misie. Děkují za příspěvky.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí         Památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

Ø V pátek             Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Ø V sobotu           Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

3.    V úterý od 17.30 hod. bude modlitba sv. růžence s rozjímáním, pak bude mše sv.

4.    Ve dnech od 25. října  do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
   

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  23.-30. 10. 2016

Neděle

23.10.2016

 

 

 

30. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Za †† Hildu Obořilovou, manžela a dceru

Úterý 25.10.2016

 

 

Úterý 30. týdne v mezidobí

 18.00

 Čtvrtek  27.10.2016

 

 

Čtvrtek 30. týdne v mezidobí

 14.00

 

 

Pohřeb † p. Vrtílkové

Neděle

30.10.2016

Slavnost výročí posvěcení kostela

 

 

 

8.00

Za †† z rodin

Šťastných a Tomáškových

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

16. října 2016  XXIX. neděle v mezidobí

1.    Dnes slavíme 29. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je na opravu věžních hodin. Děkují za příspěvky. Příští neděli bude sbírka na misie.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø  Ve středu              Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Ø  V úterý                 Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Ø  Ve středu              Památka sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese a druhů mučedníků

Ø  V pátek                 Památka sv. Kalista I., papeže

Ø  V sobotu               Památka sv. Jana Pavla II., papeže

3.    V úterý od 17.30 hod. bude modlitba sv. růžence s rozjímáním a pak bude sloužena mše sv.

4.    Příští neděli oslavíme misijní neděli. Dnes bude ve Švábenicích misijní koncert na nově opravené varhany. Začátek v 16.30 hod.  Plakátek najdete na vývěsce.

5.    Příští neděli bude ve Švábenicích myslivecká pouť. Začátek halali v 9.15 hod.         

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  16.-23. 10. 2016

Neděle

16.10.2016

 

 

 

29. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Za †† Marii a Hynka Kiliánovy a syna Jaroslava /125/

Úterý 18.10.2016

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

  

18.00

 Za dar uzdravení

Neděle

23.10.2016

 

 

 

30. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Za †† Hildu Obořilovou, manžela a dceru

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9. října 2016    28. neděle v mezidobí

1.    Dnes slavíme 28. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je na běžnou údržbu farnosti.
Děkují za každý příspěvek.
Příští týden bude sbírka na opravy.

2.    Začal říjen – měsíc sv. růžence. Na růženci se společně budeme modlit vždy půl hodiny před mši sv.

3.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø Ve středu         Památka sv. Radima, biskupa

Ø V pátek             Památka sv. Kalista I., papeže

Ø V sobotu           Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

4.   V úterý od 17.30 hod. bude modlitba sv. růžence s rozjímáním, pak bude sloužena mše sv.
   

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  9.-16. 10. 2016

Neděle

9.10.2016

 

 

 

28. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Na poděkování za dar zdraví

a Boží požehnání /25/

Úterý 11.10.2016

 

 Úterý 28. týdne v mezidobí

  

18.00

Za živé a †† členky

živého růžence

Neděle

16.10.2016

 

 

 

28. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Za †† Marii a Hynka Kiliánovy a syna Jaroslava /125/

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. října 2016    27. neděle v mezidobí

1.    Dnes slavíme 27. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je na běžnou údržbu farnosti. Děkují za každý příspěvek.

2.    Začal říjen – měsíc sv. růžence. K modlitbě růžencové vyzývá nás sv. otec František, který v úterý bude slavit svůj svátek. Na růženci se společně budeme modlit vždy půl hodiny před mši sv. Ve čtvrtek tradičně zvu všechny děti k oltáři Panny Marie na modlitbu světelného růžence.

3.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V úterý             Památka sv. Františka z Assisi, jáhna

Ø Ve čtvrtek        Památka sv. Bruna, kněze

Ø V pátek             Památka Panny Marie Růžencové

4.    V tomto týdnu mše sv. bude sloužena ve čtvrtek v 18.00 hod. Od 17.30 hod. bude modlitba růžence a příležitost k měsíční sv. zpovědi.

                      

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  2.-9. 10. 2016

Neděle

2.10.2016

 

 

 

27. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

 

 

 

Za farníky

Čtvrtek
6.10.2016

Památka

Panny Marie Růžencové

  

18.00

Za živé a †† členky

živého růžence

Neděle

2.10.2016

 

 

 

28. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Na poděkování za dar zdraví

a Boží požehnání /25/

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

25. září 2016    25. neděle v mezidobí    

1.   Dnes slavíme 26. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti. Děkují za každý příspěvek.

2.   V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí         Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

Ø V úterý             Památka sv. Vincence z Pauly, kněze

Ø Ve středu         SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA

Ø Ve čtvrtek        Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Ø V pátek             Památka sv. Jeronyma, kněze a učitele církve

Ø V sobotu           Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

3.   Ve středu, o slavnosti sv. Václava, mše sv. bude sloužena v 8.00 hod.

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  25.9.- 2.10. 2016

Neděle

25.9.2016

 

 

 

26. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

 

 

 

Za † Emila a Vlastu Hyzlovy

Středa      

28.9.2016

SLAVNOST

SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA

  

8.00

 

 

 

Za vlast

Neděle

2.10.2016

 

 

 

27. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

 

 

 

Za farníky

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

18. září 2016    25. neděle v mezidobí

1.   Dnes slavíme 25. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude na opravy varhan. Děkují za každý příspěvek.

2.   V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí         Památka sv. Januária, biskupa a mučedníka

Ø V úterý             Památka sv. Ondřeje Kim Taegona a druhů mučedníků

Ø Ve středu         Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Ø V pátek             Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

3.   Tento týden mše sv. bude sloužena v úterý v 18.00 hod.

4.   Ve středu začíná výuka náboženství ve škole. Začátek vždy v 13.00 h.

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  18.-25. 9. 2016

Neděle

18.9.2016

 

 

 

25. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Za † Josefa Bartáka a za †† z rodin Račanských a Bartákových

Úterý     

20.8.2016

Památka sv. Ondřeje Kim Taegona a druhů mučedníků

  

18.00

 

 

 

 

Za dar zdraví

Neděle

25.9.2016

 

 

 

26. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

 

 

 

Za † Emila a Vlastu Hyzlovy

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

4. září 2016    23. neděle v mezidobí

1.    Dnes slavíme 23. neděli v mezidobí. Máme novou světici: sv. Matku Terezu z Kalkaty! Bohu díky, že jsme ji znali, a že zůstává s námi navždy. Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti. Děkují za vaše dary.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí         Památka sv. Terezie z Kalkaty

Ø Ve středu         Památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

Ø Ve čtvrtek        Svátek Narození Panny Marie

Ø V pátek            Památka sv. Petra Klavera, kněze

Ø V sobotu          Památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

3.    V úterý budeme slavit svátek Narození Panny Marie. Mše sv. bude sloužena v 18.00 hod.

4.    V sobotu 24. září se koná pouť děkanátu Vyškov do Olomouce. Přihlásit se můžete na list vzadu v kostele.

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  4.-11. 9. 2016

Neděle

4.9.2016

 

 

 

23. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Za Boží požehnání

pro žáky a studenty

Úterý     

6.8.2016

Svátek

Narození Panny Marie

 

 

 

18.00

 

Za živé a †† členky živého růžence

Neděle

11.9.2016

 

 

 

24. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Za †† z rodin

Pastorkových a Michalíkových

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

28. srpna 2016    22. neděle v mezidobí

1.    Dnes slavíme 22. neděli v mezidobí. Při dožínkové slavnosti děkujeme Bohu za letošní úrodu a za každý plod práci lidských rukou. Te Deum laudamus! Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti. Děkují za vaše dary.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí         Památka umučení sv. Jana Křtitele

Ø V sobotu           Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

3.    V pondělí budeme slavit památku umučení sv. Jana Křtitele, našeho patrona. Mše sv. bude sloužena v našem kostele v 18.00 hod. Od 17.30 hod. bude příležitost přistoupit k svátosti smíření.

4.    Tento týden začíná školní rok. Jako vloni, náboženství každou středu bude vyučovat p. Hana Komariková. Přihlášky děti obdrží ve škole.

5.    V sobotu hoštičtí hasiči oslaví 120. výročí od založení sboru. V 9.00 hod. bude v kostele sloužena mše sv. za živé a †† hasiče.

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  28.8.- 4.9. 2016

Neděle

28.8.2016

 

 

 

22. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Na poděkování za požehnání pro lidskou práci - DOŽÍNKY

Pondělí    

29.8.2016

Památka

umučení sv. Jana Křtitele

 

 

 

18.00

 Za farníky

Sobota   

3.9.2016

120. výročí založení SDH

v Hošticích-Herolticích

 

 

 

9.00

Za živé a †† hasiče
SDH Hoštice-Heroltice

Neděle

4.9.2016

 

 

 

23. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Za Boží požehnání

pro žáky a studenty

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

21. srpna 2016    21. neděle v mezidobí

1.    Dnes slavíme 21. neděli v mezidobí.
Dnešní sbírka bude na
běžnou údržbu farnosti. Děkují za vaše dary.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø  V pondělí              Památka Panny Marie Královny

Ø  V úterý                  Památka sv. Růženy z Limy

Ø  Ve středu              Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Ø  Ve čtvrtek            Památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků

Ø  V sobotu               Památka sv. Moniky

Ø  V neděli                Farní dožínky

3.  V sobotu 27.8. se koná pouť rodin k svaté bráně na sv. Hostýnu. Otec arcibiskup srdečně zve všechny rodiny. Mše sv. bude v 10.15 hod.

4.  V sobotu 24. září se koná pouť děkanátu Vyškov do Olomouce. Přihlásit se můžete na list vzadu v kostele.

5.  Římskokatolická farnost Vyškov ohlašuje, že ve zdejším kostele chtějí uzavřít svátostné manželství Petr Šimek z Nových Hradů a Ema Tomášková z Heroltic. Kdo by věděl o nějaké překážce proti tomuto sňatku, je povinen to neprodleně oznámit místnímu duchovnímu správci.

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  21.-28. 8. 2016

Neděle

21.8.2016

 

 

 

21. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Za dar zdraví a požehnání

pro celou rodinu

Úterý  

23.8.2016

 Památka sv. Růženy z Limy

 

 

Neděle

28.8.2016

 

 

 

22. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

 Za farníky - DOŽÍNKY

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

14. srpna 2016    20. neděle v mezidobí

1.   Dnes slavíme 20. neděli v mezidobí.
Dnešní sbírka je na opravu střechy. Děkují za vaše dary.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí     SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Ø V úterý         Památka sv. Štěpána Uherského

Ø V pátek        Památka sv. Jana Eudesa, kněze

Ø V sobotu      Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

3.    V úterý bude v 18.00 hod. sloužena mše sv. ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie s tradičním požehnáním květin a bylin.

4.   Římskokatolická farnost Vyškov ohlašuje, že ve zdejším kostele chtějí uzavřít svátostné manželství Petr Šimek z Nových Hradů a Ema Tomášková z Heroltic. Kdo by věděl o nějaké překážce proti tomuto sňatku, je povinen to neprodleně oznámit místnímu duchovnímu správci.

5. V sobotu 27.8. se koná pouť rodin k svaté bráně na sv. Hostýnu. Otec arcibiskup srdečně zve všechny rodiny. Mše sv. bude v 10.15 hod.

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  7.-14. 8. 2016

Neděle

14.8.2016

 

 

 

20. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00 

Za † P. Aloise Juraňa

Úterý  

16.8.2016

SLAVNOST  NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

 

 

 

18.00
 Za členy živého růžence

Neděle

21.8.2016

 

 

 

21. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Za dar zdraví a požehnání

pro celou rodinu

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

7. srpna 2016    19. neděle v mezidobí

1.    Dnes slavíme 19. neděli v mezidobí. Otec arcibiskup posílá do naši farnosti kaplana, o. Kryštofa, který teprve začíná službu v olomoucké arcidiecézi. Vítáme v naši farnosti. Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti.
Děkují vám za vaše dary. Příští neděli bude sbírka na opravu střechy kostela.

2.   V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí     Památka sv. Dominika, kněze

Ø V úterý        Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice

Ø Ve středu     Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Ø Ve čtvrtek    Památka sv. Kláry, panny

Ø V pátek        Památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

Ø V sobotu      Památka sv. Ponciána a Hippolyta, mučedníků

3.    V tomto týdnu mše sv. nebude.

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  7.-14. 8. 2016

Neděle

7.8.2016

 

 

 

19. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00 

Za †† Marii a Václava Hortovy

Úterý  

9.8.2016

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice

 

 

Neděle

14.8.2016

 

 

 

20. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00 

Za † P. Aloise Juraňa

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

31. července 2016    18. neděle v mezidobí

1.   Dnes slavíme 18. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti. Děkují vám za vaše dary.

2.   V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí         Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve

Ø V úterý             Památka Panny Marie, Královny andělů

Ø Ve čtvrtek        Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Ø V pátek             Památka posvěcení římské baziliky Santa Maria Maggiore

Ø V sobotu           SVATEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

3.   V sobotu pojedeme na farní pouť do Křtin. V 15.30 hod. bude společná modlitba sv. růžence a pak bude v 16.00 hod. sloužena mše sv.


                           Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  31.7.-7.8. 2016

Neděle

31.7.2016

 

 

 

18. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Na poděkování za 18 let života /19/

Úterý  

2.8.2016

Památka Panny Marie, Královny andělů

 

 

Neděle

7.8.2016

 

 

 

19. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00 

Za †† Marii a Václava Hortovy

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

24. července 2016   17. neděle v mezidobí

1.   Dnes slavíme 17. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti. Děkují vám za vaše dary.

2.   V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí  Svátek sv. Jakuba, apoštola

Ø V úterý      Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Ø Ve středu  Památka sv. Gorazda a druhů

Ø V pátek      Památka sv. Marty

Ø V sobotu   Památka sv. Petra Chryzologa

3.   Na pouť do Křtin pojedeme letos 6. srpna.

 


Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  24.-31. 7. 2016

Neděle

24.7.2016

 

 

 

17. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Za † P. Karla Vítka

v 10. výročí úmrtí

Úterý  

26.6.2016

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

 

 

Neděle

31.7.2016

 

 

 

18. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Na poděkování za 18 let života /19/

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

17. července 2016    16. neděle v mezidobí

1.   Dnes slavíme 16. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude na opravy. Děkují vám za vaše dary. Příští neděli po mši sv. budu žehnat řidičům a světit vozidla na památku sv. Kryštofa, patrona cestujících.

2.   V tomto týdnu budeme slavit:

Ø Ve středu  Památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka

Ø V pátek      Památka sv. Marie Magdaleny

Ø V sobotu   Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

3.   Na pouť do Křtin pojedeme letos 6. srpna. Vzadu v kostele je list, na který se můžete přihlásit. Cena 100 Kč.

 

 


Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  17.-24. 7. 2016

Neděle

17.7.2016

 

 

 

16. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Za † Marii Hájkovou,

rodiče a sourozence

Úterý  

19.6.2016

 

 

 

Úterý 15. týdne v mezidobí

 

 

Neděle

24.7.2016

 

 

 

17. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Za † P. Karla Vítka

v 10. výročí úmrtí

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

10. července 2016    15. neděle v mezidobí

1.   Dnes slavíme 15. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti. Děkují vám za vaše dary. Příští neděli bude sbírka na opravy.       

2.   V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí     Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Ø Ve středu     Památka sv. Jidřicha

Ø Ve čtvrtek    Památka bl. Hroznaty, mučedníka

Ø V pátek        Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Ø V sobotu      Památka Panny Marie Karmelské

3.   Ve čtvrtek bude v 17.30 hod. adorace Nejsvětější Svátosti. Pak bude sloužena mše sv.

4. Na pouť do Křtin pojedeme letos 6. srpna. Vzadu v kostele je list, na který se můžete přihlásit. Cena 100 Kč.

 


Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  10.-17. 7. 2016

Neděle

10.7.2016

 

 

 

XV. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

 

 

 

 

Za farníky

Úterý   

12.6.2016

 

 

 

Úterý 15. týdne v mezidobí

 

 

Neděle

17.7.2016

 

 

 

XVI. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

Za † Marii Hájkovou,

rodiče a sourozence

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

3. července 2016    14. neděle v mezidobí

1.    Dnes slavíme 14. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti. Děkují všem za příspěvky do sbírky.                           

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí     Památka sv. Prokopa, opata

Ø V úterý        SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

Ø Ve středu     Památka sv. Marie Goretti, panny a mučedníce

Ø V sobotu      Památka sv. Augustina Žao Ronga a druhů mučedníků

3.    V pondělí je možnost se zúčastnit pěší pouti na Velehrad. V kostele v Prusech bude v 7.00 hod. sloužena mše sv. pak začne pouť.

4.    V úterý oslavíme slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Poutní mše sv. na Velehradě bude na nádvoří basiliky v 10.30 hod. Živý přenos bude vysílat ČT2.

5.    Na pouť do Křtin pojedeme letos 6. srpna. Vzadu v kostele je list, na který se můžete přihlásit. Cena 100 Kč.

6.    Plánovaný farní poutní výlet do Rakouska se uskuteční 20.8. Podrobný program je na vývěsce, přihlásit se můžete na list vzadu v kostele. Cena pouti je 500 Kč.

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  3.-10. 7. 2016

Neděle

3.7.2016

 

 

 

XIV. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

 

 

 

 

 

Úterý   

5.6.2016

SLAVNOST

SV. CYRILA A METODĚJE

 

 

Neděle

10.7.2016

 

 

 

XV. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

26. června 2016    HODY KE CTI SV. jANA KŘTITELE

1.    Dnes slavíme FARNÍ HODY. Modleme se za
2 novokněze, kteří byli včera vysvěcení v Olomouci a za naši novou farnici Terezku.
Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti.
Děkují všem za příspěvky do sbírky.                       

2.    V tomto týdnu mše sv. budeme slavit:

Ø V pondělí     Památka sv. Cyrile Alexandrijského, bpa a učitele církve

Ø V úterý         Památka sv. Ireneje, bpa a mučedníka

Ø Ve středu     SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Ø Ve čtvrtek    Svátek Výročí posvěcení katedrály

3.    V tomto týdnu mše sv. sloužena nebude

4.    Na pouť do Křtin pojedeme letos 6. srpna. Vzadu v kostele je list, na který se můžete přihlásit. Cena 100 Kč.

5.    Po mši sv. si v sakristii můžete objednat úmysly mši sv. na příští pololetí.

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  26.6.- 3.7. 2016

Neděle

26.6.2016

HODY KE CTI

SV. JANA KŘTITELE

 

 

 

 

9.30

 

 

 

 

Za farníky

Středa  

29.6.2016

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

 

 

Neděle

3.7.2016

 

 

 

XIV. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

19. června 2016    12. neděle v mezidobí

1.    Dnes slavíme 12. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti. Děkují všem za příspěvky do sbírky.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V úterý         Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Ø Ve středu     Památka sv. Jana Fishera a Tomáše Mora, mučedníků

Ø V pátek        SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

3.    V pátek oslavíme patrocinium kostela a farní svátek nemocných. Od 17.30 hod. bude možnost sv. zpovědi pro nemocné, pak při mši sv. k poctě Narození sv. Jana Křtitele bude udělována svátost pomazání nemocných.

4.    Příští neděli oslavíme farní hody ke cti sv. Jana Křtitele. V 9.30 hod. bude sloužena hodová mše sv. se svátostným požehnáním. Srdečně zveme.

5.    Po mši sv. si v sakristii můžete objednat úmysly mši sv. na příští pololetí.

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  19.-26. 6. 2016

Neděle

19.6.2016

 XII. neděle v mezidobí

 

 

 

8.00

 

 

Pátek

24.6.2016

SLAVNOST NAROZENÍ

SV. JANA KŘTITELE

 

 

 

18.00

 

 

 

Za dar zdraví pro nemocné

Neděle

26.6.2016

HODY KE CTI

SV. JANA KŘTITELE

 

 

 

 

8.00

 

 

 

 

Za farníky

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

        5. června 2016    X. neděle v mezidobí

1.    Dnes slavíme 10. neděli v mezidobí. Slavíme svátek I. sv. Přijímání našich děti. Děkují rodičům za plnění křestních slibů a doprovázení vašich děti ke stolu Páně.  Dnešní sbírka bude na běžnou údržbu farnosti. Příští neděli bude sbírka na opravy.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí       Památka Norberta, biskupa

Ø Ve čtvrtek      Památka sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve

Ø V sobotu         Památka sv. Barnabáše, apoštola

3.    V pondělí jednou děti z náboženství na výlet do Křtin. Odjezd od školy v 8.15 hod., návrat v kol. 14.30 hod. ke škole.

4.    V úterý bude sloužena mše sv. v 18.00 hod.

5.    Římskokatolická farnost Topolany ohlašuje, že v zdejším kostele církevní sňatek hodlají uzavřít Marie Tomášková z Heroltic a Jan Knápek z Hoštic. Kdokoli by znal nějakou překážku proti tomuto sňatku, ať to neprodleně oznámí místnímu duchovnímu správci.

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  5.-12. 6. 2016

Neděle

5.6.2016

 
X. neděle v mezidobí

 

 

 

 

11.00

 

Za děti u I. sv. Přijímání

a jejich rodiny

Úterý

7.6.2016
Úterý 10. týdne v mezidobí

 

 

 

18.00Na úmysl dárce

Neděle

12.6.2016

 
XI. neděle v mezidobí

 

 

 

 

8.00

 

Za † Hildu Hlaváčkovou

a rodiče

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

        29. května 2016    slavnost Těla a Krve Páně

1.    Dnes slavíme Slavnost Těla a Krve Páně. Příští neděli bude v našem kostele slavnost I. sv. Přijímání děti. Mše sv. bude sloužena v 11.00 hod.

2.    V tomto týdnu mše sv. budou slouženy v pondělí, středu a pátek v 18.00 hod.

Ø V pondělí       Památka sv. Zdislavy

Ø V úterý           Svátek Navštívení Panny Marie

Ø Ve středu       Památka sv. Justina, mučedníka

Ø pátek           Slavnost Nejsvětějšího Srdce JEŽÍŠOVA

Ø V sobotu         Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

3.    V úterý bude v 18.00 hod. sloužena mše sv. a po ni poslední májová pobožnost.

4.    V sobotu v 9.00 hod. bude sv. zpověď a zkouška pro děti a rodiče před jejich I. sv. Přijímáním.

 


Po
řad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  29.5.- 5.6. 2016

Neděle

29.5.2016

SLAVNOST

TĚLA A KRVE PÁNĚ

 

 

 

 

8.30

 Boží Tělo ve Švábenicích

Úterý

31.5.2016

Svátek

Navštívení Panny Marie

 

 

 

18.00

Za živé a † členky

živého růžence

Neděle

5.6.2016

 
X. neděle v mezidobí

 

 

 

 

11.00

 

Za děti z I. sv. Přijímání

a jejich rodiny

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

       22. května 2016    slavnost Nejsvětější Trojice

1.    Dnes slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice. Dnešní sbírka bude věnována na církevní školství.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø Ve středu       Památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve

Ø Ve čtvrtek      SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Ø pátek           Památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa

3.    V úterý bude májová pobožnost a mše sv. v 18.00 hod. v kostele.

4.    V sobotu pojedeme na Národní Pouť ve svatém roce milosrdenství do Krakova. Odjezd autobusu v 4.10 hod. Návrat kol. 20.00 hod.

5.    Příští neděli ve spojení s farníky z  Prus a Švábenic prožijeme slavnostní    průvod Božího Těla ve Švábenicích. Mše sv. bude v 8.30 hod. Pak půjdeme eucharistickým průvodem ke 4 oltářům. V Hošticích mše sv. sloužena nebude.


Po
řad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  22.-29. 5. 2016

Neděle

22.5.2016

SLAVNOST

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

 

 

 

8.00

 

Za † Emilii Michalíkovou

a rodiče

Úterý

24.5.2016
Úterý 8. týdne v mezidobí

 

 

 

18.00
Za dar zdraví a Boží požehnání

Neděle

29.5.2016

SLAVNOST

TĚLA A KRVE PÁNĚ

 

 

 

 

8.30

 Boží Tělo ve Švábenicích

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

        15. května 2016    slavnost seslání Ducha svatého

1.   Slavíme Slavnost Seslání Ducha Svatého. Slavíme svátek biřmování. Dnešní sbírka bude věnována na opravu varhan. Příští neděli bude sbírka na církevní školství.

2.   V pondělí bude tradiční pouť „na Jezírko“. Začátek v 17.00 hod.

3.   V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí       Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Ø Ve čtvrtek      Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Ø pátek           Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

Ø V nedělí          SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJÍCE

4.   V úterý bude v 17.30 h. májová pobožnost, pak mše sv. v 18.00 h.


Po
řad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  15.-22. 5. 2016

Neděle

15.5.2016

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

 

 

8.00

Za †† Zdeňka a Jaroslava Kiliánových a Romana Urbánka

Úterý

17.5.2016
Úterý 7. týdne v mezidobí

 

 

 

18.00

Za děti a rodiče připravující se k I. sv. Přijímání

Neděle

22.5.2016

SLAVNOST

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

 

 

 

8.00

 

Za † Emilii Michalíkovou

a rodiče

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

    8. května 2016    7. neděle velikonoční

1.   Slavíme 7. neděli velikonoční. K svátku matek přejeme naším maminkám vše co potřebují a to nejlepší! Trvá Svatodušní novéna. Dnešní sbírka bude věnována na běžnou údržbu farnosti. Děkuji za každý příspěvek. Příští neděli bude sbírka na opravy.

2.   V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V sobotu     Svátek sv. Matěje, apoštola

Ø V nedělí       SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

3.   V tomto týdnu mše sv. nebude sloužena.

Žehnej Bože všem maminkám, Maria buď jim útočištěm.

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  8.-15. 5. 2016

Neděle

8.5.2016

 

 

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

 

 

8.00

Za † Josefa Novotného

a rodiče Michalíkovy

Úterý

10.5.2016
Úterý po 7. neděli velikonoční

 

 

Neděle

15.5.2016

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

 

 

8.00

Za †† Zdeňka a Jaroslava Kiliánových a Romana Urbánka

 

           

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

     1. května 2016    6. neděle velikonoční

1.    Slavíme 6. neděli velikonoční. Dnešní neděle je dnem modliteb za pronásledované křesťany ve světě. Ještě dnes probíhá vyhlášená papežem Františkem, celoevropská sbírka na pomoc Ukrajině. Dnešní mešní sbírka bude věnována na běžnou údržbu farnosti. Děkuji za každý příspěvek.

2.    V tomto týdnu budeme slavit:

Ø V pondělí       Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Ø V úterý           Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Ø Ve čtvrtek      SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Ø V pátek           Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

3.    V pondělí, úterý a středu připadají tzv. křížové dny – modlitba za úrodu. Proto v úterý po mši sv. půjdeme se modlit ke kříži. V úterý bude v 17.30 h. „májová“, a pak bude sloužena mše sv. Nanebevstoupení Páně.

4.    V sobotu v 9.00 hod. bude první sv. zpověď pro děti.

5.    V sobotu v 17.00 hod. bude pouť hasičů u sv. Floriána v Dětkovicích.

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  1.-8. 5. 2016

Neděle

1.5.2016

 

 

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

 

 

8.00

 

 

Za farníky

Úterý

3.5.2016

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

 

 

 

18.00

Za živé a †† členky

živého růžence

Neděle

8.5.2016

 

 

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

 

 

8.00

Za † Josefa Novotného

a rodiče Michalíkovy

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

    24. dubna 2016    5. neděle velikonoční

 

1.   Slavíme 5. neděli velikonoční. Dnešní sbírka bude věnována na opravy. Děkuji za každý příspěvek. Dnes a po celý týden bude, vyhlášená papežem Františkem, celoevropská sbírka na pomoc Ukrajině. Příští neděle je dnem modliteb za pronásledované křesťany ve světě.

2.   V tomto týdnu budeme slaviz:

Ø V pondělí       Svátek sv. Marka, evangelisty.

Ø Ve čtvrtek      Památka sv. Ludvika Maria Grigniona z Montfortu, kněze

Ø V pátek           Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve

3.   V našem kostele tento týden mše sv. sloužena nebude.

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  24.4.-1.5. 2016

Neděle

24.4.2016

 

 

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

 

 

8.00

Za † Josefa Račanského,

rodiče Račanských a Fialových

Úterý

26.4.2016

Úterý

po 5. neděli velikonoční

 

 

Neděle

1.5.2016

 

 

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

 

 

8.00

 

 

Za farníky

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

    17. dubna 2016    IV. neděle velikonoční 

1.   Slavíme 4. neděli velikonočníneděli Dobrého Pastýře, světový den modliteb za povolání k službě v církvi. Dnešní sbírka bude věnována na opravy. Děkuji za každý příspěvek. Od příští neděli po celý týden bude, vyhlášená papežem Františkem, celoevropská sbírka na pomoc Ukrajině.

2.   V tomto týdnu budeme slavit:

Ø Ve čtvrtek   Památku sv. Anselma, biskupa a učitele církve

Ø V sobotu     Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

3.   Příští nedělí farnost Moravské Prusy slaví hody ke cti sv. Jiří. Hodová bohoslužba bude sloužena v 9.30 hod. 

4.   V úterý, v 18.00 hod. bude sloužena mše sv.

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  17.-24. 4. 2016

Neděle

17.4.2016

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Dobrého Pastýře

 

 

 

 

11.00

 

 

 

 

Za † Karla Miku

Úterý

19.4.2016

Úterý

po 4. neděli velikonoční

 

 

 

18.00

 

 

 

Za živé a †† členky živého růžence

Neděle

24.4.2016

 

 

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

 

 

8.00

Za † Josefa Račanského,

rodiče Račanských a Fialových

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

    10. dubna 2016    III. neděle velikonoční 

1.   Slavíme 3 nedělí velikonoční. Dnešní sbírka bude věnována na běžnou údržbu farnosti. Děkuji za každý příspěvek. Příští neděli bude sbírka na opravy.

2.   Dnes končí sv. misie v Švábenicích. Po tom intensivním týdnu s Kristem, jsme teď poslaní do světa, abychom hlásali dobrou zprávu ostatním. Děkujeme otcům Karlovi a Řehoři za ochotné a láskyplné zvěstování poselství Krista pro nás.

3.   V tomto týdnu mše sv. sloužena nebude.

4.   Příští neděli mše sv. bude sloužena v 11.00 hod.

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  10.-17. 4. 2016

Neděle

10.4.2016

3. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

 

 

8.00

 

Za †† Otýlii Grycovou

a Janu Indrákovou

Úterý

2.4.2016

Úterý

po 3. neděli velikonoční

 

 

Neděle

17.4.2016

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Dobrého Pastýře

 

 

 

 

11.00

 

 

 

 

Za † Karla Miku

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

    3. dubna 2016    svátek božího milosrdenství

1.   Slavíme 2 nedělí velikonoční – svátek Božího milosrdenství. Dnešní sbírka bude věnována na běžnou údržbu farnosti. Děkuji za každý příspěvek. V sobotu bude sbírka pro otce misionáře.

2.   V tomto týdnu prožíváme FARNÍ MISIE. Každý den je pro vás nabídka setkání se Zmrtvýchvstalým Pánem v osobách misionářů. Podrobný program misií najdete v obecním zpravodaji a také vytištěný na stolku vzadu v kostele. Dobrý pastýř svolává své ovce, a Jeho ovce slyší Jeho hlas. Každý den bude mše sv. Můžete v sakristii skládat své mešní úmysly.

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  3.-10. 4. 2016

Neděle

3.4.2016

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Svátek Božího Milosrdenství

 

 

8.00

 

 

Za farníky

Úterý

5.4.2016

MISIE SVATÉ

 

 

Neděle

10.4.2016

 

 

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

 

8.00

 

Za †† Otýlii Grycovou

a Janu Indrákovou

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

    27. března 2016    slavnost zmrtvýchvstání  páně

1.   Slavíme slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Dnešní sbírka bude věnována na kněžský seminář v Olomouci. Děkuji za každý příspěvek.

2.   V pondělí v 8.00 hod. bude v kostele sloužena mše sv. s novénou k Božímu Milosrdenství.

3.   Příští sobotu v naši farnosti budou zahájeny farní misie sv. Ty se konají jednou za 10 let, proto vás vroucně vybízím, udělejte si čas na misijní setkání s poslanci Kristovými. První setkání s našimi misionáři bude v sobotu. Od 16.00 hod. bude příležitost k misijní sv. zpovědi, pak bude slavnostní zahájení při mši sv. v 17.00 hod.

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  27.3.- 3.4. 2016

Neděle

27.3.2016

slavnost zmrtvýchvstání páně

 

 

 

 

 

 

8.00

 

 

Za †† Ludvika Machaře, manželku, děti a †† z rodiny

Pondělí    

28.3.2016

Pondělí v oktávu velikonočním

 

 

 

8.00

Na poděkování za Boží požehnání /31/

Sobota     

2.4.2016

Sobota v oktávu velikonočním

16.00

Misijní sv. zpověď

17.00

Slavnostní zahájení sv. misií

Neděle

3.4.2016

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Svátek Božího Milosrdenství

 

 

8.00

 

 

Za farníky

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20. března 2016    KVĚTNÁ NEDĚLE

1.    Slavíme Květnou neděli. Začíná Ježíšův a náš Svatý týden. Dnešní sbírka bude věnována na běžnou údržbu farnosti. Děkuji za každý příspěvek.

2.    V tomto týdnu mše sv. bude sloužena v úterý v 18.00 hod.
Po mši sv. v 18.30 hod. setkání rodičů děti, které se připravují na I. sv. Přijímání.

3.    Mockrát vybízím k účasti na liturgii Svatého Týdne v sousedních farnostech:

Ø 24.3. – Zelený čtvrtekVečeře Páně – MP 17.00 hod. – Šv. 19.00 hod.

Ø 25.3. – Velký pátek

§  křížová cesta – MP 16.30 hod. – Šv. 14.00 hod. v přírodě

o   Památka Umučení Páně v kostele – MP 17.00 hod. – Šv. 19.00 hod.

Ø 26.3. – Bílá sobota

§  od 9.00 hod. adorace u Božího hrobu

§  hodina milosrdenství u Božího hrobu – MP 17.00 hod. – Šv. 15.00 hod.

o   VELIKONOČNÍ VIGILIE – MP 18.00 hod. – Šv. 20.00 hod.

4.    Příští neděli oslavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Bohoslužba s požehnáním velikonočních pokrmu se bude konat v 8.00 hod.

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  20.-27. 3. 2016

Neděle

20.3.2016

 

 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

 

 

 

8.00

 

 

Za †† z rodin Michalíkových

Úterý   

22.3.2016

 

 

 

Úterý Svatého týdne

 

 

 

18.00

 

 

Za dar zdraví

Neděle

27.3.2016

slavnost zmrtvýchvstání páně

 

 

 

 

 

 

8.00

 

 

Za †† Ludvika Machaře, manželku, děti a †† u rodiny

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

13. března 2016    V. neděle postní

1.    Slavíme 5. neděli postní. Dnešní sbírka bude věnována na opravy. Děkuji za každý příspěvek. Příští neděli budeme slavit Květnou neděli. Doneste s sebou na bohoslužbu ratolesti na posvěcení a průvod.

2.    V tomto týdnu mše sv. nebude sloužena.

3.    Příští neděli bude příležitost k velikonoční sv. zpovědi. Přijede otec z Ivanovic a bude zpovídat před mši sv. od 7.30 hod.

4.    Vzadu v kostele je list na který se můžete přihlásit  na Národní pouť k Božímu Milosrdenství do Krakova v sobotu 28.5.2016. Cena 700 Kč.

 

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  13.-20. 3. 2016

Neděle

13.3.2016

 

 

 

V. neděle postní

 

 

 

8.00

Za †† z rodin Machálkových, Doleželových a Poulíčkových

Úterý   

8.3.2016

 

 

 

Úterý po 5. neděli postní

 

 

Neděle

13.3.2016

 

 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

 

 

 

8.00

 

 

Za †† z rodin Michalíkových

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6. března 2016    IV. neděle postní

1.   Slavíme 4. neděli postní. Dnešní sbírka bude věnována na Světové dny mládeže v Krakově. Děkuji za každý příspěvek. Příští neděli bude sbírka na opravy.

2.   V úterý bude sloužena mše sv. v 17.00 hod.

3.   Vzadu v kostele je list na který se můžete přihlásit  na Národní pouť k Božímu Milosrdenství do Krakova v sobotu 28.5.2016. Cena 700 Kč.

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  6.-13. 3. 2016

Neděle

6.3.2016

 

 

 

IV. neděle postní

 

 

 

8.00

 

 

 

Na poděkování za 50 let života

Úterý   

8.3.2016

 

 

 

Úterý po 4. neděli postní

 

 

 

17.00

 

 

 

Za farníky

Neděle

13.3.2016

 

 

 

V. neděle postní

 

 

 

8.00

Za †† z rodin Michálkových, Doleželových a Poulíčkových

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    28. února  2016     III. neděle postní

1.   Slavíme 3. neděli postní. Dnešní sbírka bude věnována běžnou údržbu farnosti. Děkuji za každý příspěvek.

2.   úterý v 17.00 hod. bude v kostele sloužena mše sv.

3.   Postní duchovní obnova pro mládež vyškovského děkanátu se bude konat v sobotu, v Dědicích. Začátek v 9.00 hod. v kostele.

4.   Připomínám, že do konce února se můžete přihlásit na pouť do Lurd a do konce března je třeba zaplatit zálohu.

5.   Biskupové Čech a Morav nás zvou na Národní pouť k Božímu Milosrdenství do Krakova v sobotu 28.5.2016. Cena 700 Kč. Přihlášky od příští neděle.

 

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  28.2.- 6.3. 2016

Neděle

28.2.2016

 

 

 

III. neděle postní

 

 

 

8.00

 

 

 

Za † Josefa Vlčka

Úterý   

1.3.2016

 

 

 

Úterý po 2. neděli postní

 

 

 

17.00

 

 

 

Za živé a †† členky živého růžence

Neděle

6.3.2016

 

 

 

IV. neděle postní

 

 

 

8.00

 

 

 

Za farníky

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    21. února  2016     II. neděle postní

1.   Slavíme 2. neděli postní. Dnešní sbírka bude věnována jako „svatopetrský haléř“ pro sv. otce Františka. Děkuji za každý příspěvek.

2.   V tomto týdnu mše sv. nebude sloužena.

3.   Děkanátní postní duchovní obnova pro mládež se bude konat v sobotu, 5. března, v katolickém domě v Dědicích.

4.   Vybízím všechny farníky k modlitbě, a nemocné k obětování svého utrpení, za farní misie.

5.   Připomínám, že do konce února se můžete přihlásit na pouť do Lurd a do konce března je třeba zaplatit zálohu.

 

 

Pořad Bohoslužeb v Hošticích na Hané  21.-28. 2. 2016

Neděle

21.2.2016

 

 

 

II. neděle postní

 

 

 

8.00

Za †† z rodin

Bábkových a Novákových

Úterý   

23.2.2016

 

 

 

Úterý po 2. neděli postní

 

 

Neděle

28.2.2016

 

 

 

III. neděle postní

 

 

 

8.00

 

 

 

Za † Josefa Vlčka