Ostatní farnosti    P. Boguslawa Jonczyka

Hlavní Farnost
Moravské Prusy

Farnost
Hoštice na Hané

Galerie

            click            
Kostel sv. Jiří                                                              Kostel sv. Jana Křtitele
v Moravských Prusech                                                     v Hošticích na Hané
  682 01       M. Prusy 42                                          682 01   Hoštice-Heroltice 66

č.ú. pro dary na kostel                                                      č.ú. pro dary na kostel
1560167399/800                                                               1560860329/800