Farnosti Moravské Prusy a Hoštice

Pořad bohoslužeb – farnost Moravské Prusy

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
9. 2. 2020
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 11:00

Na poděkování za dar života s prosbou o BP /P-141/

Čtvrtek
13. 2. 2020
Čtvrtek 5. týdne v mezidobí 17:00

Za ++ sestry a bratra /P-52/

Neděle
16. 2. 2020
6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:00

Za + rodinu Zavíralovu

Pořad bohoslužeb – farnost Hoštice

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
9. 2. 2020
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:00

Za ++ Josefa Bartáka, rodiče
Račanských a Bartákovi /43/

Neděle
16.2. 2020
6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:00 Na poděkování /95/

Komentáře jsou uzavřeny.