Farnosti Moravské Prusy a Hoštice

Pořad bohoslužeb – farnost Moravské Prusy

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
10. 11. 2019
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 11:00

Za + Antonii Večerkovu a manžela /p-141/

Čtvrtek
14. 11. 2019
Čtvrtek 32. týdne v mezidobí 17:00 Za ++ rodiče Marii a Františka Čížkových a jejich rodiče
Neděle
17. 11. 2019
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 11:00 Za ++ Františka a Marii
Večerkových a rodiče /P-80/

Pořad bohoslužeb – farnost Hoštice

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
10. 11. 2019
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:00

Za ++ Marii Svitákovou a Štěpánku Pěnčíkovou /121/

Neděle
17. 11. 2019
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:00 Za živé a zemřelé z rodiny /18/

Komentáře jsou uzavřeny.