Farnosti Moravské Prusy a Hoštice

Pořad bohoslužeb – farnost Moravské Prusy

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
9. 12. 2018
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 11:00 Za + Jana Kováře a dvoje rodiče /V-33/
Čtvrtek
13. 12. 2018
Památka sv. Lucie,
panny a mučednice
17:00 Za + Josefa Kroupu
a ++ z rodiny /P-23/
Sobota
16. 12. 2018
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 17:00 Za + rodinu Foretovu,
Jantošovičovu, Michalíkovu
a Františku Kozákovu /P-140/

Pořad bohoslužeb – farnost Hoštice

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
9. 12. 2018
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 8:00 Za dar zdraví a Boží ochranu /25/
Středa
12. 12. 2018
Středa po 2. neděli adventní 18:00 Adorační den
Neděle
16. 12. 2018
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 8:00 Na úmysl dárce

 

Komentáře jsou uzavřeny.