Farnosti Moravské Prusy a Hoštice

Pořad bohoslužeb – farnost Moravské Prusy

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
19. 5. 2019
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 11:00

Za ++ Pavla a Františku
Bučkových a syna Ivana

Čtvrtek
23. 5. 2019
Čtvrtek po 5. neděli velikonoční 18:00

Za + Jana Obořila, manželku a rodiče /P-38/

Neděle
26. 5. 2019
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 10:30

Na poděkování za dar života /P-229/

Pořad bohoslužeb – farnost Hoštice

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
19. 5. 2019
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8:00

Za živé a ++ členky živého růžence

Neděle
26. 5. 2019
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8:00

Za + Emilii Michlíkovu a sourozence /25/

Komentáře jsou uzavřeny.