Farnosti Moravské Prusy a Hoštice

Pořad bohoslužeb – farnost Moravské Prusy

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
16. 9. 2018
24. neděle v mezidobí 11:00 Na poděkování za dar života /P-52/
Čtvrtek

20. 9. 2018

Památka sv.Ondřeje Kim Taegona
 a druhů, mučedníků
18:00 Na poděkování
za dar manželství /P-236/
Neděle
22. 9. 2018
25. neděle v mezidobí 11:00 Za celoživotní kamarády Jana Babáka a Pavla Štemberka

Pořad bohoslužeb – farnost Hoštice

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
16. 9. 2018
24. neděle v mezidobí 8:00 Za dar zdraví
Neděle
22. 9. 2018
25. neděle v mezidobí 8:00 Za ++ Františka a Hedviku
Foltýnovy, a dceru Evičku /76/

 

Komentáře jsou uzavřeny.