Farnosti Moravské Prusy a Hoštice

Pořad bohoslužeb – farnost Moravské Prusy

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
8. 3. 2020
2. NEDĚLE POSTNÍ 11:00

Za celou živou rodinu Michlíčkovu /V-38/

Čtvrtek
12. 3. 2020
Čtvrtek po 2. neděli postní 17:00

Za ++ rodiče Novákovi, děti, rodiče a DVO /P-20/

Neděle
15. 3. 2020
3. NEDĚLE POSTNÍ 11:00

Za + syna a DVO /P-52/

Pořad bohoslužeb – farnost Hoštice

Datum Liturgická oslava Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
8. 3. 2020
2. NEDĚLE POSTNÍ 8:00

Za + Josefa Vlčka a ++ z rodiny /31/

Neděle
15.3. 2020
3. NEDĚLE POSTNÍ 8:00 Za ++ Františka Mrnuštíka
a manželku /133/

Komentáře jsou uzavřeny.