img

KOSTEL SV. MICHAELA ARCHANDĚLA - ŠVÁBENICE

Neděle - 17. 9. 2017 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.30 - Na poděkování za 85 let života /D-75/

Pondělí - 18. 9. 2017 Pondělí 24. týdne v mezidobí

18.00 - Za + Ludmilu Slámovou a 2 manžele /153/

Středa - 20. 9. 2017 Památka sv. Ondřeje Kim Taegona a druhů, mučedníků

18.00 - Na poděkování za přijatá dobrodiní /153/

Pátek - 22. 9. 2017 Pátek 24. týdne v mezidobí

18.00 - Za ++ rodiče Haráskovy, syna a zetě /165/

Neděle - 24. 9. 2017 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.30 - Na poděkování za 85 let života /D-75/