img

KAPLE SV. FLORIÁNA - DĚTKOVICE

Sobota - 21. 10. 2017 Sobota 28. týdne v mezidobí

18.00 - Za ++ rodiče Kroutilovi a duše v očistci