Hlavní Farnost (ohlášky,mše) Schola Ministranti Oaza Božích dětí Akce 2016 Galerie
Farnost Pořad Bohoslužeb Oznamy Aktuality Modlitby Co bylo Ostatní

Farnost  je obec věřících - tj. lidí,
kteří usilují o svatost po vzoru a s pomocí Ježíše Krista.
Jeho Evangelium je náš program, desatero je náš zákon
a liturgie je náš společný život s Ním.


Každá farnost má 4 důležité úkoly:

Liturgie -- oslava Boha: Modlete se, abyste neupadli do pokušení

Martyrie -- svědectví víry: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky

Diakonie -- službu pro bližní: Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých             
                                                                                        nepatrných
bratří, mně jste učinili

Koinonie -- budování společenství: To je mé přikázání,
                                                       abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás
.


Chceš-li být dokonalý, přijď a následuj mne" /Mt 19,16/

Já jsem cesta, pravda i život.
         Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne
/J 14,6/


Těmito slovy nás Ježíš vybízí k Jeho následování.
Také tebe Ježíš volá, tak se přidej k nám na společnou cestu k pravdivému životu.