Co se u nás děje, nebo bude dít…

Pane Ježíši přijď, prosím, o těchto vánocích i do mého života a přines do něj svůj pokoj, lásku a všechno to, co mi schází, co stále někde hledám, po čem toužím ale nemohu to nalézt. Vždyť Ty jsi přišel, abych měl život a měl
ho v plnosti.

 

A buďte vděčni !!!

300 LET OD ZASVĚCENI
NOVÉHO KOSTELA
SV. MICHAELOVI ARCHANDĚLOVI

1718 – 2018

Čeká nás:

Již proběhlo:

5. května – požehnání motorkářům, sobota v 12:30

5. května – Hasičská pouť v Dětkovicích v 17.00 hod.

19. května – biřmování, sv. biřmování bude udílet o. arcibiskup Jan Graubner

27. května – 1. sv. příjímání – mše sv. v 11:00 hodin

3. června – Boží Tělo

20. června – den nemocných

23. června – Farní den

4. srpna – pouť do Křtin

30. září – Farní hody, mše sv. v 9:30 – s oslavou 300 let kostela ve Švábenicích

 

Komentáře jsou uzavřeny.