Římskokatolicka farnost Sv. Michaela Archanděla

15. řijna 2017 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnešní sbírka bude věnována na opravu. Děkuji za každý příspěvek. Příští neděli bude sbírka pro misie.

1. V tomto týdnu budeme slavit:
- v úterý Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
- ve středu Svátek sv. Lukáše, evangelisty
- příští neděli oslavíme misijní neděli
2. Mše sv. budou slouženy v pondělí, středu, pátek v 18.00 hod.
3. Ve středu po mši sv. bude katecheze pro dospělé. Téma: Místo modlitby.
4. V pátek po mši sv. bude setkání biřmovanců.
5. V sobotu 21. 10. se od 9 hod. uskuteční brigáda na faře. Začneme budovat nové sociální zařízení. Prosíme muže o pomoc.
6. V sobotu 21.10. v 10 hod. bude na faře setkání Oázy Božích dětí.
7. Říjen – měsíc sv. růžence. Růženec se společně modlíme vždy půl hodiny přede mši sv. V pátek tradičně zvu všechny děti k oltáři Panny Marie na modlitbu světelného růžence

Galerie

  • Stránka ve výstavbě

Kontakt

Římskokatolicka farnost Sv. Michaela Archanděla

683 24 Švábenice 98

Tel:

 +420511110560

  

+420731402180

E-mail:

farnost.svabenice@email.cz